#

Kirjasto

Omatoimikirjasto

Kirjaston omatoimikäyttö 2.1.2024 alkaen

Omatoimikirjaston käyttöohjeet

  • Lehtilukusali ja kirjastosali ovat sopimuksen tehneiden omatoimiasiakkaiden käytettävissä maanantaista perjantaihin kello 18 – 21, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä kello 8 – 21.
  • Omatoimiajalla voi lukea lehtiä, opiskella, työskennellä, käyttää tietokoneita sekä lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla.
  • Omatoimiaikana ei ole palveluita, jotka edellyttävät henkilökuntaa. Tällaisia ovat esimerkiksi maksujen maksaminen, uuden kirjastokortin hankkiminen tai tulostaminen.
  • Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia.

Omatoimikirjasto

Kirjaston omatoimikäyttö tarkoittaa sitä, että täysi-ikäinen asiakas pääsee lehtilukusaliin ja kirjastosaliin kirjaston aukioloajan ulkopuolella. Omatoimikäyttöä varten asiakkaalla tulee olla Kangasniemen kirjastokortti ja voimassa oleva tunnusluku. Ennen omatoimikäyttöä tehdään kirjallinen sopimus kirjaston kanssa, jolloin käydään vielä tarkasti läpi omatoimikäyttöön liittyvät säännöt.

Mitä omatoimikirjasto tarkoittaa?

Omatoimikirjasto on kirjaston peruspalvelun rinnalla tarjottava lisäpalvelu. Se tarkoittaa kirjastotilaa, johon on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Asiakas pääsee kirjastotilaan erikseen sovittuna aikana myös palveluajan ulkopuolella, mikäli hänellä on Kangasniemen kunnankirjaston kirjastokortti ja voimassa oleva tunnusluku.

Omatoimiaikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa, mutta tiloissa on tekninen valvonta, mm. kamera- ja kulunvalvonta. Kangasniemellä kirjaston varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella eli omatoimiaikana voi käyttää lehtilukusalia ja kirjastosalia. Kirjastossa voi lukea lehtiä, käyttää tietokoneita, työskennellä sekä lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla. Käytettävissä on myös langaton verkko, jonka salasanan saat tarvittaessa sopimuksen teon yhteydessä.

Kirjaston palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, eivät ole käytettävissä omatoimiaikana. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi maksujen maksaminen ja uuden kirjastokortin hankinta. Tietokoneiden ja muiden laitteiden mahdollisia teknisiä ongelmia voidaan selvittää vasta kun henkilökunta on paikalla. Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia. Kangasniemen kirjaston henkilökunta opastaa asiakkaita omatoimikirjaston käytössä normaaleina aukioloaikoina.

Sisäänkirjautuminen ja poistuminen

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisälle täysi-ikäinen henkilö, joka on tehnyt omatoimikirjaston käyttösopimuksen Kangasniemen kirjaston kanssa ja omistaa voimassa olevan Kangasniemen kirjaston kirjastokortin ja tunnusluvun. Kirjastokortin ja tunnusluvun saat Kangasniemen kirjaston asiakaspalvelusta todistamalla henkilöllisyytesi. Jokaisen asiakkaan on kirjauduttava sisään omalla kirjastokortillaan, poikkeuksena alle 18-vuotiaat, jotka voivat käydä omatoimikirjastossa yhdessä huoltajan kanssa. Muiden ulkopuolisten henkilöiden päästäminen sisään omalla kortilla on kielletty.

Kirjastotilassa omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä kerrotaan kuulutuksella. Asiakkaan tulee poistua kirjastotilasta välittömästi omatoimiajan päättyessä ja kirjaston sulkeutuessa. Tällöin aktivoituu kirjastotilan normaali murtosuojaus. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Kirjasto laskuttaa asiakkaasta johtuvista turhista hälytyksistä toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Mikäli asiakkaan kirjastokortti on Kangasniemen kirjaston asiakasrekisterissä käyttökiellossa, sisäänkirjautuminen omatoimiaikana ei onnistu.

Kangasniemen kunnan omatoimikirjaston käyttösopimus ja säännöt

Tervetuloa tekemään omatoimikirjaston käyttösopimuksia kirjastolle!

Omatoimiajat

Omatoimiajat 2.1.2024 alkaen

maanantai – perjantai  18.00 – 21.00

lauantai 8.00 – 21.00

sunnuntai 8.00 – 21.00

Kirjaston aukioloajat 2.1.2024 alkaen

maanantai – perjantai 10.00 – 18.00

 

 

 

Lisätietoa

Kangasniemen kirjaston aineistonkorvausohje
Kokoontumislaki 530/1999
Vahingonkorvauslaki 412/1974
Laki yleisistä kirjastoista 2016/1492
Järjestyslaki 612/2003
Henkilötietolaki 523/1999
Kangasniemen kunnan omatoimikirjaston asiakasrekisteriseloste

Asiakirjat ovat myös nähtävillä kirjastossa.