#

Kunta ja hallinto

Nuorisovaltuusto

Kangasniemen kunnassa on nuorisovaltuusto, jonka edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston kokouksissa. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja nuorisovaltuuston edustaja kunnanvaltuuston kokouksissa on Rojda Göy.

Rojda Göypuheenjohtaja
Casper Vihervuorivarapuheenjohtaja
Albert Janhonen sihteeri
Juhani Kettunenjäsen
Sampo Nikulainenjäsen
Helmi Pietarinenjäsen
Alma Pusajäsen
Elmeri Romojäsen
Sampo Rämänenjäsen
Nuorisovaltuuston tehtävä

Nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Asiat voivat vaikuttaa esimerkisi hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen.
vaaliuurna