#

Kunta ja hallinto

Luottamushenkilölle

Tämä sivusto on laadittu ennen kaikkea Kangasniemen kunnan luottamushenkilöille.

Sivustolle kootaan tietoa luottamustoimen hoitamista varten.

Luottamushenkilöille suoritettavat palkkiot ja korvaukset

Henkilötietolomake tulee olla täytettynä ennen palkkioiden maksua.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Kuntalain (410/2015) määrittämien luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksistaan sidonnaisuusrekisteriin.
Lisätietoa sidonnaisuuksista (Kuntaliitto)

Sidonnaisuusilmoitus- ja rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii Johanna Järvensivu, puh. 040 646 9757.

Tietojärjestelmistä ja laitteista

Luottamushenkilöt saavat käyttöönsä kannettavan tietokoneen.

Suosittelemme, että käytät luottamustehtävissäsi luottamushenkilön sähköpostiasi, etunimi.sukunimi.lh@kangasniemi.fi

Laite- ja tunnushallinta, tuki ja opastus:

Tietokone
laite, käyttäjätunnukset ja salasanat
Henri Laitinen
0405151737
Sähköposti
etunimi.sukunimi.lh@kangasniemi.fi
käyttäjätunnukset ja salasanat
Henri Laitinen,
0405151737
(Päivi Paappanen,
0406781006)
Kokoushallinnan käyttäjätunnus
ja salasana
(salasana vaihdetaan aina toimihenkilöiden toimesta)
Tee luottamushenkilön salasanan uusintapyyntö
Henri Laitinen,
0405151737

Sari Kuusjärvi,
0401920330

Päivi Paappanen,
0406781006
Kokouskäytännöt

Saat linkin sähköiseen kokousympäristöön luottamushenkilösähköpostiisi. Kirjaudut kokouksen sivulle kokoushallinnan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Kokousaikataulu
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Hyödyllisiä sivuja

Kimmo Kainulainen

kunnanjohtaja

040 736 6053 kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Sari Linturi-Sahlman

hallintojohtaja

040 523 8018 sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Mikko Korhonen

tekninen johtaja

040 515 1739 mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Henri Laitinen

ict-suunnittelija

040 515 1737 henri.laitinen@kangasniemi.fi

Sari Kuusjärvi

tiedonhallintasihteeri

040 192 0330 sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Päivi Paappanen

palvelusuunnittelija

040 678 1006 paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Johanna Järvensivu

johdon sihteeri

040 646 9757 johanna.jarvensivu@kangasniemi.fi

Mirja Kauppinen

henkilöstöasiantuntija

040 562 0851 mirja.kauppinen@kangasniemi.fi

kokousnuija