#

Varhaiskasvatus

eDaisy – hakeminen, muutos- ja tuloilmoitukset

Hakeminen
Muutosilmoitus
Tuloilmoitus

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden, vähintään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Tee hakemus heti, kun
– haet koulutukseen tai opiskelemaan
– ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi
– teet työpaikkahakemuksen
– olet palaamassa töihin esimerkiksi perhevapaan jälkeen.

Jos hoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Tulevasta hoitopaikasta otetaan huoltajaan yhteyttä ja sovitaan hoidon aloittamisesta sekä hoitopaikkaan tutustumisesta.

Toimi näin:

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti.
Asiointi tapahtuu suojatussa ympäristössä ja edellyttää vahvaa tunnistautumista, pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Hoitopaikkaa haetaan eDaisy-palvelussa osoitteessa https://kangasniemi.daisynet.fi/eDaisy

Valitse alasvetovalikosta ”Varhaiskasvatushakemus

Kohdassa Tunnit / Päivät valitset hoidon tarpeen sen mukaan, minkä verran arvioit, että lapsesi tarvitsee hoitoa kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen tuntiluokat

Sivun alkuun


Muutosilmoitus

Jos valitsemasi hoidontarve muuttuu toistaiseksi (vähintään 2 kk), tee muutosilmoitus eDaisy-palvelussa.

Tee muutosilmoitus myös, kun

 • perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut
 • perheen olosuhteet ovat muuttuneet
 • maksu osoittautuu virheelliseksi
 • perheen koko muuttuu
 • osoite muuttuu.

Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista ja periä takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Sivun alkuun


Tuloilmoitus

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot varhaiskasvatuksen haun yhteydessä sekä myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot muuttuvat 20 %. Myös perheen koon muutoksesta tulee ilmoittaa.

Palkkatulot ja Kelan maksamat eläke- ja etuustiedot voimme tarkistaa tulorekisteristä, mikäli huoltajat tai yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt ovat antaneet siihen luvan eDaisyssa.

Muut tuloselvitykset on toimitettava eDaisyn kautta viimeistään toisen varhaiskasvatuskuukauden loppuun mennessä. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole saatu, määrätään korkein maksu. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta, kun tulotiedot on toimitettu.  

Toimi näin:

Anna lupa tulotietojen tarkistamiseen tulotietorekisteristä eDaisy-palvelussa kohdassa Käyttäjän perustiedot:

Liitteet joita ei saada tulorekisteristä

 • yrittäjän tulot (liitteet: viimeisin vahvistettu verotuspäätös tai viimeisin tuloslaskelma ja tase)
 • pääomatulot ja osinkotulot
 • vuokratulot ja yhtiövastike
 • aikuiskoulutustuki
 • muut tulot, esimerkiksi maatilatalouden tulot, metsätulot, metsämaan pinta-ala ja sijainti
 • varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen/lasten tulot, esimerkiksi elatusapu, -tuki, eläke
 • vähennettävät erät: maksettu elatusapu

Tee tuloselvitys eDaisy-palvelussa.

Sivun alkuun


eDaisy Kangasniemi
Yhteystiedot

Eeva Blomberg

varhaiskasvatuksen johtaja

040 866 9925 eeva.blomberg@kangasniemi.fi

Riitta Tiusanen

päiväkodin johtaja

040 649 5199 riitta.tiusanen@kangasniemi.fi

Taru Koponen

sivistys- ja hyvinvointitoimen toimistosihteeri

040 660 6885 taru.koponen@kangasniemi.fi

Johanna Järvensivu

johdon sihteeri

040 646 9757 johanna.jarvensivu@kangasniemi.fi

Päivi Paappanen

palvelusuunnittelija

040 678 1006 paivi.paappanen@kangasniemi.fi