#

Opetus

Tietoa koulukuljetuksista

Kangasniemen kunnassa maksuton koulukuljetus myönnetään oppilaalle osoitettuun lähikouluun ilman hakemusta
– vuosiluokkien 0–2 luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä
– vuosiluokkien 3–9 luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä.

Lukiolaisille, joiden koulumatka on yli 6 kilometriä, järjestetään koulukuljetus, josta laskutetaan kuukausittain KELA:n määrittämän koulumatkatuen omavastuuosuus.

Jos oppilas on hakeutunut muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, jää koulumatka itse järjestettäväksi ja kustannettavaksi.

Koulumatkan pituus lasketaan lyhintä, jalankulkukelpoista ja ympäri vuoden käytössä olevaa tietä pitkin.

Kuljetuksia ei järjestetä kotipihasta, vaan osan matkasta oppilaan on tarkoitus kulkea itse. Tämä tukee myös oppilaan päivittäistä liikkumista ja liikkuvan koulupäivän tavoitetta. Itse kuljettava matka kävellen taksi- ja linja-autoreitin varteen suuntaansa voi olla:

  • esikoululaiset 0,2–0,5 km
  • 0.–2. luokille 2 kilometriä
  • 3.–6. luokille 3 kilometriä
  • 7.–9. luokille 4 kilometriä

Huoltajan hakemuksella maksuton koulukuljetus voidaan myöntää, vaikka koulumatka alittaisi em. kilometrirajat, jos
– koulumatka on vaarallinen, vaikea tai raskas
– oppilas tarvitsee kuljetuksen terveydellisistä syistä (vaatii lääkärinlausunnon)

Jos oppilaalle ei myönnetä maksutonta koulukuljetusta, hän voi saada huoltajan hakemuksesta kuljetuksen ns. itsemaksavana matkustajana. Maksu on tällöin 1,80 €/suunta (1.1.2024 alkaen) ja se laskutetaan sopimuksen mukaan joko kuukausittain tai puolivuosittain.

Itsemaksavana oppilas voidaan ottaa koulukuljetukseen vain, jos koulukuljetusautossa on tilaa ja jos se ei viivästytä tai hankaloita reitin ajamista muiden osalta. Jos paikkoja on rajoitetusti, jaetaan vapaana olevat paikat oppilaan iän mukaisesti niin, että paikat täytetään nuorimmasta alkaen. Erillisiä kuljetusreittejä itsemaksavien matkustajien hakemiseksi ei perusteta.

Sähköisellä koulukuljetushakemuksella voit hakea oppilaan koulukuljetusta maksuttomaan tai maksulliseen koulukuljetukseen.

Hakemus tehdään lukuvuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Tee hakemus:

Koulukuljetushakemus
Kirjauduttuasi palveluun valitse
Uusi asia -> Koulukuljetukseen hakeminen -> Aloita asiointi

Huom! Hakemus tarvitaan vain, jos oppilaan koulumatka on lyhyempi kuin määritellyt kilometrirajat:

  • 0–2 lk: 3 km
  • 3–9 lk: 5 km
  • lukio: 6 km

Tarkemmin koulukuljetuksista:

Koulukuljetusopas Kangasniemi 1.1.2024

Kangasniemen kunnan koulukuljetusopas kokoaa periaatteet ja ohjeet, joiden mukaan koulukuljetukset järjestetään. Oppaassa kerrotaan kuljetuksen myöntämisen periaatteista sekä annetaan ohjeita kuljetuksen käytännön järjestelyihin sekä poikkeavien tilanteiden varalta. Nämä koulujen, oppilaiden, huoltajien ja koululaiskuljettajien yhteiset pelisäännöt ja ohjeet parantavat omalta osaltaan kuljetuksessa kulkevien oppilaiden kuljetusten turvallisuutta.

Koulukuljetusopas lapsille

Wilma
Tiedot oppilaan koulukuljetuksista löytyvät ennen lukuvuoden alkua Wilman selainversion kohdasta Lomakkeet.

Lisätietoja

Päivi Paappanen

palvelusuunnittelija

040 678 1006 paivi.paappanen@kangasniemi.fi