#

Kirjasto

Kotiseutukokoelma

Kotiseutukokoelman tavoitteena on

  • Hankkia ja säilyttää Kangasniemeä koskevaa tai siihen läheisesti liittyvää kirjallisuutta ja muuta aineistoa tietopalvelun tarpeita varten.
  • Kotiseutukokoelman keruun tarkoituksena on luoda aktiivinen kokoelma, jota kerättäessä pyritään ottamaan huomioon ensisijaisesti käyttäjien tarpeet.

Keruualue

Kotiseutukokoelmaan kerätään aineistoa vain Kangasniemen kunnan alueelta. Kokoelman tavoitteena ei ole täydellisyys, vaan kerättävän kokoelman informatiivisuus ja edustavuus.

Aineiston muoto

Aineistoa hankitaan alkuperäisessä muodossa. Milloin se ei ole mahdollista, hankitaan eripainoksia ja jäljenteitä. Kangasniemen Kunnallislehden vuosikerrat säilytetään sidottuina. Tulevaisuudessa hankitaan kaikki paikallislehden vuosikerrat mikrofilmeinä kotiseutukokoelmaan. Aineiston hankinnassa ei noudateta laatukriteerejä.

Aineisto hankitaan yhtenä kappaleena eikä sitä muoviteta.

Kerättävä aineisto

Kaunokirjallisuus

1.1 Kangasniemen kotiseutukirjailijoiden kirjoittamat teokset.
Kotiseutukirjailijana pidetään kirjailijaa, joka on
a) Syntynyt ja viettänyt huomattavan osan elämästään Kangasniemessä.
b) Kangasniemessä syntynyt, mutta täältä pois muuttanut kirjailija, jonka tuotanto heijastaa Kangasniemeä ja joka itse pitää itseään kangasniemeläisenä.
c) Syntynyt muualla, mutta viettänyt merkittävän osan elämästään Kangasniemessä.
Lyhyen aikaa paikkakunnalla asuneilta kirjailijoilta hankitaan vain asuinaikana tuotettu kirjallisuus.

1.2 Muiden kuin Kangasniemen kotiseutukirjailijoiden teokset,
joissa Kangasniemeä tai kangasniemeläisiä henkilöitä kuvataan tunnistettavasti.
1.3 Paikkakunnan kuvataiteilijoiden tai valokuvaajien kuvittamat teokset.
1.4 Suomennettuja teoksia hankitaan vain, jos niillä on erityistä merkitystä esim Otto Manninen.

Tietokirjallisuus

2.1 Kangasniemeä käsittelevä kirjallisuus.
2.2 Paikkakunnan kotiseutuhenkilöitä käsittelevä kirjallisuus.
Kotiseutuhenkilö määritellään kuten kotiseutukirjailija kohdassa 1.1.
2.3 Paikkakunnalla sijaitsevien laitosten ja järjestöjen julkaisuja sekä paikkakunnalla asuvien henkilöiden kirjoittamia tietokirjoja hankitaan vain, jos ne käsittelevät keruualuetta.

Lehdet
Hankitaan paikallislehti.

Kartat
Hankitaan Kangasniemeä koskevia kartografinen aineisto.

Nuottijulkaisut
Kerätään paikkakunnan säveltäjien ja sovittajien tai alueeseen muuten liittyvät nuotit. Säveltäjät ja sovittajat määritellään kotiseutuhenkilöiksi kuten kirjailijat kohdassa

Käsikirjoitukset
Käsikirjoituksia hankitaan samoin kuin painettua aineistoa.

Pienpainatteet
Paikkakuntaa koskevia pienpainatteita hankitaan näytteenomaisesti, esim. museon näyttelyluetteloita, paikallisten juhlien käsiohjelmia ja yritysten tuote-esitteitä. Lehtileikkeitä kerätään valikoiden.

Eri painokset
Kirjojen eri painokset hankitaan, jos niissä on sisällöllisiä muutoksia (esim. kaunokirjallisuuden kuvitetut teokset). Uutta painosta ei hankita esim. muuttuneen sidosasun vuoksi. Äänikirjoina ei hankita teoksia, jotka ovat hankittavissa painettuina.

AV-aineisto
9.1 Musiikkiäänitteet

  • Säveltäjät, sovittajat, sanoittajan ja esittävät taiteilijat määritellään kotiseutuhenkilöiksi kuten kirjailijat kohdassa 1.1
  • Hankitaan kotiseutuhenkilöiden ja paikkakunnalla toimivien orkestereiden ja laulajien musiikkiäänitteet.
  • Äänitteet hankitaan seuraavassa järjestyksessä:
  • CD-levy, kasetti, äänilevy.

9.2 Muut äänitteet

  • Kotiseutuhenkilöksi määriteltyjen esittäjien tai taiteilijoiden kirjalliset äänitteet.
  • Tietopuoliset äänitteet, haastattelut, murreäänitykset ja kotiseutuhenkilöiden muistelmat.

9.3 Videot
Videoita hankitaan samoin perustein kuin muutakin aineistoa. Videoelokuvien kohdalla kotiseutuhenkilöiksi katsotaan ohjaaja, käsikirjoittaja tai pääesiintyjä.

9.4. Diat
Kangasniemeä koskevat diat taltioidaan kotiseutuarkistoon.

9.5. Mikromuotoinen aineisto
Kangasniemen Kunnallislehti hankitaan tulevaisuudessa mikrofilminä.

Julisteet
Kotiseutukokoelmaan kuuluvia julisteita hankitaan näytteenomaisesti mm. kirjaston omia näyttelyitä varten.

Kotiseutukokoelman keruuohjeet hyväksytty 25.9.1998