#

Opetus

Esi- ja perusopetus

Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Kangasniemellä esiopetuksen järjestää koulutoimi Kalliolan, Koittilan ja Vuojalahden kouluilla.

Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa. Esiopetuksen järjestämistä ohjaa esiopetuksen opetussuunnitelma.

Esiopetukseen haetaan tammi-helmikuussa Wilma-järjestelmän kautta. Huoltajille lähetetään kotiin kirje, jossa on ilmoittautumisohjeet ja Wilma-tunnukset.

Jos haet lapselle esikoulupaikkaa kesken lukuvuoden, ota yhteyttä koulun rehtoriin.

Esikoululaisten aamu-, iltapäivä- tai vuorohoitoa haetaan varhaiskasvatuksesta eDaisy-järjestelmän kautta.

Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Se on tarkoitettu seitsemästä ikävuodesta kuudenteentoista ikävuoteen. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta. Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus.

Kangasniemellä toimii viisi kunnan ylläpitämää peruskoulua. Peruskoululaisia on noin 470. Perusopetuksemme tavoitteena on oppimisen ilo, kangasniemeläisyys, vastuullisuus, osallisuus ja hyvinvointi. Oppimisen sujumisen lisäksi pidämme tärkeänä, että oppilaat ja henkilöstö kokevat olonsa turvalliseksi koulussa.

Perusopetuksen 1. luokalle haetaan tammi-helmikuussa Wilma-järjestelmän kautta. Huoltajille lähetetään kotiin kirje, jossa on ilmoittautumisohjeet.

Jos haet lapselle koulupaikkaa kesken lukuvuoden, ota yhteyttä koulun rehtoriin.

Koulut

Pääset koulun Peda.net-sivulle napauttamalla koulun nimeä.


Kalliolan koulu
Luokat 0–2

Kalliolantie 1
51200 Kangasniemi
puh. 040 759 9486


Beckerin koulu
Luokat 3–9

Beckerintie 2
51200 Kangasniemi
puh. 040 665 0142

Beckerin koulu

Koittilan koulu ja Mörrimöykyn kolo

Koittilan koulu
Luokat 0–6

Pölläkänmäentie 25
51260 Tahkomäki
puh. 040 354 1697


Vuojalahden koulu
Luokat 0–6

Vuojalahdentie 16
51440 Vuojalahti
puh. 040 354 1702


Kankaisten koulu
Luokat 7–9

Kankaistentie 5
51200 Kangasniemi
puh. 040 7201383 rehtori
puh. 040 678 1004 koulusihteeri

Kangasniemen Wilma
Perusopetuksen syystiedote 2023–2024
Yrittäjyyskasvatuspolku
Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi sekä arvopohja oppimisen ja kasvamisen pohjaksi.

Kangasniemen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kangasniemen esiopetuksen opetussuunnitelma

Lapset työskentelevät

Joni Kääriäinen

alakoulujen rehtori

040 665 0142 joni.kaariainen@kangasniemi.fi

Tarja Lahikainen-Kiuru

alakoulujen apulaisrehtori

040 759 9486 tarja.lahikainen-kiuru@kangasniemi.fi

Merja Mälkki

yläkoulun ja lukion rehtori

040 720 1383 merja.malkki@kangasniemi.fi

Päivi Paappanen

palvelusuunnittelija

040 678 1006 paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Marja-Leena Laitinen

koulusihteeri, yläkoulu ja lukio

040 678 1004 marja-leena.laitinen@kangasniemi.fi