#

Opetus

Esi- ja perusopetus

Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Kangasniemellä esiopetuksen järjestää koulutoimi Kalliolan, Koittilan, Otto Mannisen, Vuojalahden ja Äkryn kouluilla.

Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa. Esiopetuksen järjestämistä ohjaa esiopetuksen opetussuunnitelma.

Esiopetukseen haetaan tammi-helmikuussa Wilma-järjestelmän kautta. Huoltajille lähetetään kotiin kirje, jossa on ilmoittautumisohjeet ja Wilma-tunnukset.

Esikoululaisten aamu-, iltapäivä- tai vuorohoitoa haetaan varhaiskasvatuksesta eDaisy-järjestelmän kautta.

Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Se on tarkoitettu seitsemästä ikävuodesta kuudenteentoista ikävuoteen. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta. Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus.

Kangasniemellä toimii seitsemän kunnan ylläpitämää peruskoulua. Peruskoululaisia on noin 470. Perusopetuksemme tavoitteena on oppimisen ilo, kangasniemeläisyys, vastuullisuus, osallisuus ja hyvinvointi. Oppimisen sujumisen lisäksi pidämme tärkeänä, että oppilaat ja henkilöstö kokevat olonsa turvalliseksi koulussa.

Jos lapsesi on jo Kangasniemen kunnan esiopetuksessa, ei häntä tarvitse erikseen ilmoittaa perusopetuksen 1. luokalle, mikäli hän jatkaa samassa koulussa. Jos haluat ilmoittaa oppilaan johonkin muuhun kouluun, tee hakemus Wilmassa.

Koulut

Pääset koulun Peda.net-sivulle napauttamalla koulun nimeä.


Kalliolan koulu

Kalliolan koulu
Luokat 0-2

Kalliolantie 1
51200 Kangasniemi
Puh. 040 759 9486


Beckerin koulu

Beckerin koulu
Luokat 3-9

Beckerintie 2
51200 Kangasniemi
Puh. 040 665 0774 rehtori


Koittilan koulu ja Mörrimöykyn kolo

Koittilan koulu
Luokat 0-6

Pölläkänmäentie 25
51260 Tahkomäki
Puh. 040 354 1697


Otto Mannisen koulu

Otto Mannisen koulu
Luokat 0-6

Hokan koulutie 21
51200 Kangasniemi
Puh. 040 354 1692


Vuojalahden koulu
Luokat 0-6

Vuojalahdentie 16
51440 Vuojalahti
Puh. 040 354 1702


Äkryn koulu
Luokat 0-6

Toivakantie 1064
51340 Hännilä
Puh. 040 353 9348


Kansis - Kankaisten koulu

Kankaisten koulu
Luokat 7-9

Kankaistentie 5
51200 Kangasniemi
Puh. 040 7201383 rehtori
Puh. 040 678 1004 toimistosihteeri

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi sekä arvopohja oppimisen ja kasvamisen pohjaksi.

Kangasniemen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kangasniemen esiopetuksen opetussuunnitelma

Lapset työskentelevät

Mikko Nislin

alakoulujen rehtori

040 665 0774 mikko.nislin@kangasniemi.fi

Päivi Paappanen

toimistosihteeri

040 678 1006 paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Merja Mälkki

yläkoulun ja lukion rehtori

040 720 1383 merja.malkki@kangasniemi.fi

Marja-Leena Laitinen

toimistosihteeri

040 678 1004 marja-leena.laitinen@kangasniemi.fi

Mika Huovinen

sivistys- ja hyvinvointijohtaja

040 534 5785 mika.huovinen@kangasniemi.fi
Kangasniemen Wilma