#

Ympäristö ja luonto

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut.

Toimi näin

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, kun esimerkiksi
• perustat uutta elintarvikehuoneistoa tai elintarvikehuoneistossa toiminnanharjoittaja vaihtuu
• suunnittelet elintarviketilojen muuttamista tai korjaamista
• haluat valittaa elintarvikkeiden laadusta, pakkausmerkinnöistä tai elintarvikkeita käsittelevästä yrityksestä
• tarvitset neuvoa tai opastusta omavalvontasuunnitelman laatimiseen
• epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen tai epäilet kaivoveden laatua
• perustat uutta kuntosalia, kauneus- tai jalkahoitolaa
• epäilet asunnon kosteusvauriota tai muun tekijän aiheuttamaa terveyshaittaa
• haluat tietoja elintarvikkeessa tai asunnossa tavatusta tuhohyönteisestä

Yhteystiedot ja lisätietoa ympäristöterveydenhuollon palveluista

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen verkkosivut