Kameravalvonta

Kangasniemen kunta toteuttaa kameravalvontaa kiinteistöissään ja ulkoalueillaan. Kameravalvonnassa rekisteröityjä ovat kaikki ne henkilöt, jotka tallentuvat kameravalvontaan. Rekisteröityjen kuva on aina erityinen henkilötieto ja lähtökohtaisesti erityisiä henkilötietoja ei käsitellä.

Kameravalvonnan tallenteita voidaan tarkastaa mm. tekninen valvonnan tai vahinkojen selvittämisen vuoksi. Kameravalvonnan tarkastuksia on nimetty tekemään Tuomo Tyrväinen ja Tuomo Lehmonen, jotka ovat henkilötiedon käsittelijöitä (Hallintojohtajan yleispäätös 16.2.2024 § 14)

Kameravalvontaan voidaan kohdistaa tietopyyntö.
Kameravalvonnan tietopyyntölomake

Tietopyyntölomakkeella tiedot siirtyvät automaattisesti kunnan asianhallintaan ja tietopyyntö rekisteröityy.

Valvonnan suorittajat pyytävät tietopyynnön esittäjältä tarvittaessa lisätietoja.

Henkilötiedon käsittelijät käyttävät omaa harkintaansa siinä
1. tarkistavatko tallenteen
2. antavatko tallenteesta tietoa pyytäjälle suullisesti tai sähköpostilla ja
3. ottavatko tallenteesta videoklipin ja siitä pysäytyskuvan, jonka näyttävät tietopyynnön esittäjälle. Joissakin tapauksissa myös tallennetta voidaan esittää pyytäjälle, mikäli kuvassa ei näy ulkopuolisia rekisteröityjä.

Otettu videotallenne säilytetään lukollisessa tilassa 2 vuoden ajan ja tuhotaan tämän jälkeen.  

Mikäli kameravalvontatallenteen tutkinta aiheuttaa sen, että tallenne tulisi luovuttaa, tai luovuttamista ei voida suorittaa, niin tästä tehdään aina hallintojohtajan päätös. Tarvittaessa muiden tallenteella näkyvien henkilöiden (rekisteröityjen) suostumus luovuttamiseen selvitetään.  

Kangasniemen kunta on rekisterinpitäjänä sitoutunut suojaamaan rekisteröityjen henkilötietoja kaikin organisatorisin ja teknisin keinoin.   

Kunnanhallitus toimii rekisterinpitäjänä kameravalvonnassa ja on määrännyt tietohallinnon laatimaan tämän kameravalvontaan kohdistuvan ohjeistuksen.
Rekisterinpitäjän muutos kunnan kameravalvonnan osalta (Kunnanhallitus 05.02.2024 § 47)