#

Kirjasto

Kirjaston säännöt ja maksut

Kirjaston tilojen käyttö ja aukioloajat

Kangasniemen kirjasto on kaikille avoin tila. Sen kokoelmia, palveluita ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Kirjaston aukioloajat löytyvät kunnan verkkosivuilta, niistä tiedotetaan myös kirjastossa sekä kirjaston verkkosivulla. Eläinten tuominen kirjastoon on kielletty. Ainoastaan avustajakoirat saavat tulla sisään.

Kirjastossa on käytettävissä myös opetustila, pelihuone ja digitointipiste. Näiden tilojen varaamiseen ja käyttämiseen on erilliset ohjeet, jotka löytyvät kirjastosta ja kirjaston verkkosivulta. Omatoimikirjaston käyttöoikeuden asiakas saa tekemällä kirjaston kanssa asiasta kirjallisen sopimuksen. Omatoimikäytöstä säädetään erillisillä käyttösäännöillä. Kirjastossa on käytössä langaton verkko. Salasanan siihen saa palvelutiskiltä.

Kirjastoaineiston käyttö, lainaaminen ja varaaminen

Kirjastokortin ja tunnusluvun saa jokainen, joka todistaa henkilöllisyytensä ja sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan suostumus.

Voit tehdä kirjastokorttihakemuksen kirjastossa tai sähköisellä lomakkeella. Yhteisöasiakkaille määritellään kirjastokortin vastuuhenkilö. Yleisellä kirjastolla on oikeus kerätä asiakkuutta varten tarvittavat henkilötiedot, ja nämä muodostavat asiakasrekisterin. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastossa sekä kirjaston verkkosivulla.

Kirjastokortti on henkilökohtainen, ja se on esitettävä aineistoa lainatessa. Asiakas on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta. Kortin katoamisesta ja henkilötietojen muutoksista on ilmoitettava kirjastoon. Asiakas on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta aineistosta niin kauan, kunnes katoamisilmoitus kirjastoon on tehty.

Kirjastokortin ja tunnusluvun avulla asiakas voi käyttää lainausautomaattia ja verkkokirjastoa. Kirjaston omatoimikäyttö edellyttää kirjastokortin ja tunnusluvun omistamista sekä edellä mainitun sopimuksen tekemistä.

Kirjastossa on käytettävissä sekä fyysisiä että e-aineistoja. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston tai käytetyn välineistön asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Asiakas voi lainata tarvitsemansa määrän lainattavaa aineistoa kerrallaan. Aineistoilla on erilaisia laina-aikoja, jotka on lueteltu erillisessä liitteessä. Lainan voi uusia, jos aineistosta ei ole varauksia. Uusimisen voi tehdä kirjaston asiakaspalvelupisteessä, verkkokirjastossa, automaatilla, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Elokuvissa ja peleissä noudatetaan lakisääteisiä aineistokohtaisia ikärajoja.

Aineistoa voi varata kirjastossa, verkkokirjastossa, puhelimitse tai sähköpostilla. Varaaminen on maksutonta, ja noudettavasta varauksesta ilmoitetaan tekstiviestillä tai sähköpostilla. Varaus on noudettava tai ilmoitukseen reagoitava seitsemän (7) vuorokauden kuluessa saapumisilmoituksen lähettämisestä. Muussa tapauksessa aineisto siirtyy jonossa seuraavalle. Ellei tarvittavaa aineistoa löydy kirjaston kokoelmasta, voidaan se kaukolainata toisesta kirjastosta. Kaukopalveluista peritään maksu.

Palauttaminen ja palauttamisen määräajat

Asiakkaan on palautettava aineisto viimeistään lainan eräpäivänä. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla. Aineiston voi palauttaa kirjaston palvelutiskille tai lainausautomaatilla. Kirjaston ollessa suljettu, käytössä on palautusluukku. Palautusluukkuun ei saa palauttaa pelejä eikä av-aineistoa suuren rikkoutumisvaaran vuoksi. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Eräpäivät ilmoitetaan eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä. Lainoista on mahdollista saada sähköpostiin eräpäivämuistutus kolme (3) vuorokautta ennen eräpäivää. Kirjasto ei ole vastuussa muistutusviestien perillemenosta. Myöhässä olevista lainoista peritään myöhästymismaksuja.

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet

Kirjaston käyttäjä ei saa aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kaikkea kirjaston aineistoa ja omaisuutta sekä tiloja huolellisesti siten, ettei se vaurioidu.

Maksuttomat ja maksulliset palvelut

Asiakkaalle maksutonta on kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta. Kirjasto perii maksuja mm. myöhässä palautuneesta aineistosta, kaukolainoista, tulosteista ja poistoaineistoista. Rikkoutuneen aineiston korvaamisessa noudatetaan Kangasniemen kirjaston aineistonkorvausohjetta. DVD-, BluRay- ja CD-levyjen kohdalla on huomioitava tekijänoikeusmaksun sisältyminen korvaushintaan. Kirjastolla on oikeus periä saatavansa oikeusteitse.

Lainauskielto

Asiakas menettää lainausoikeuden, jos hänellä on maksamattomia maksuja yli määritellyn rajan (15 €). Lainausoikeuden saa takaisin, kun palauttaa myöhässä olevan aineiston, korvaa kadonneen tai vahingoittuneen aineiston ja maksaa kertyneet maksut. Lainauskielto ei estä asiakasta käymästä kirjastossa ja käyttämästä kirjaston aineistoja kirjaston tiloissa.

Kirjaston käyttökielto

Kirjaston käyttöoikeuden voi menettää, jos asiakas toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, vaarantaa sen turvallisuutta, käyttäytyy uhkaavasti muita asiakkaita tai henkilökuntaa kohtaan tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Käyttökielto voi olla enintään 30 vuorokautta ja sen määrää toimialajohtaja. Ennen kiellon antamista asiakasta on kuultava, ja käyttökiellosta tehdään aina viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.


Kangasniemen kirjaston käyttösäännöt

Aineistojen laina-ajat

 • kirjat 4 viikkoa, varattu aineisto 2 viikkoa
 • lehdet 2 viikkoa, varattu aineisto 1 viikko
 • CD-, CD-ROM- ja DVD-levyt 2 viikkoa, varattu aineisto 1 viikko
 • pelit 2 viikkoa, varattu aineisto 1 viikko
Maksut

Myöhästymismaksut

 • 1. muistutus 2€ (alle 13-vuotiailla maksuton)
  • toisena tiistaina eräpäivän jälkeen
  • varatusta aineistosta eräpäivää seuraavana tiistaina
 • 2. muistutus 5€
  • kaksi viikkoa 1. muistutuksen jälkeen
  • varatusta aineistosta viikko 1. muistutuksen jälkeen
 • 3. muistutus 10€
  • kaksi viikkoa 2. muistutuksen jälkeen
  • varatusta aineistosta viikko 2. muistutuksen jälkeen
 • Kirjastokortti: ensimmäinen kortti on maksuton, seuraavat kortit 3€
 • Muovikassi 0,20€
 • Poistokirjojen myyntihinta 0,50€
 • Kaukolainat: muista yleisistä kirjastoista 3€, tieteellisistä kirjastoista 3€ + lähettävän kirjaston perimät kulut
 • Kopiot ja tulosteet:
  • mustavalkoinen kopio A4 0,50€/sivu, A3 1€/sivu
  • värillinen kopio A4 1€/sivu, A3 2€/sivu
  • tulosteet 0,20€/sivu

Kadonnut ja rikkoontunut aineisto korvataan Kangasniemen kirjaston aineistonkorvausohjeen mukaan:

Kirja-aineiston korvaus
Kirjoista maksetaan korvaus, kun asiakkaalta on kirja kadonnut tai rikkoontunut. Mikäli kirja on mennyt rikki ”vanhuuttaan”, ei siitä oteta korvausta (esim. sivut irronneet liimauksistaan). Kun asiakas on korvannut rikkoutuneen kirjan, saa hän rikkoontuneen aineiston omakseen.
Kirjan voi korvata seuraavilla tavoilla:

 • Asiakas voi itse ostaa samanlaisen uuden kirjan tilalle (Aku Ankan taskukirjoissa ei tarvitse olla täysin sama taskukirja, mikä tahansa taskukirja käy korvaukseksi).
 • Kun asiakas haluaa korvata kirjan rahalla, tarkistetaan kirjan hinta Bookylta (www.booky.fi – tarvitsee tunnukset).
 • Täysin uudesta kirjasta (kuluvan vuoden kirja) asiakas korvaa täyden hinnan.
 • Vanhemmista kirjoista korvaus on 80 % kirjan hinnasta, summa pyöristetään täysille euroille.

Muun aineiston korvaus

 • Lehdistä korvaus on puolet lehden irtonumeron hinnasta.
 • CD-levyt, DVD:t ja muu AV-aineisto – Hinta neuvotellaan aina erikseen. Kirjaston lainausoikeudet nostavat huomattavasti DVD-levyjen korvaushintaa markkinahintaan nähden.
 • CD- ja DVD-levyn kotelon korvaushinta on 1 €/kpl.