#

Asuminen ja ympäristö

Liikenneväylät ja valaistus

Kangasniemen asemakaava-alueen kadut rakentaa ja ylläpitää kunnan tekninen toimi. Kunnan alueella on myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämiä katuja ja teitä sekä yksityisteitä, joiden ylläpidosta vastaavat yksityisteiden tiekunnat.

Kangasniemen kunnan keskustan alueella Ely-keskuksen ylläpitämiä teitä kevytväylineen ovat Wiljam Sarjalan tie, Otto Mannisen tie, Joutsantie, Salmelantie ja Levälahdentie.

Katuvalaistus

Kangasniemen kunnan keskustan tuntumassa olevia katuvaloja pitää yllä kunta ja ELY-keskus. ELY:n ylläpitämiä valoja ovat Pieksämäentiellä, Mikkeli-Jyväskylä VT13:lla, Wiljam Sarjalan tiellä ja Joutsantiellä olevat valot. Loput katuvalot ovat kunnan ylläpitämiä. Salmelantien, Otto Mannisen tien ja Levälahdentien valot ovat siis kunnan, vaikka tiet itsessään ovat ELY:n ylläpitämiä.

Kunta on huoltanut katuvaloverkkoaan ns. ryhmävaihtona vuodesta 2016. Ryhmävaihto tarkoittaa, että yhden kaavatien kaikki polttimot vaihdetaan kerralla uusiin. Ryhmävaihdon väli on noin viisi vuotta, mikä on hieman alle todettua keskimääräistä polttimon käyttöikää. Ryhmävaihto on resurssitehokkain huoltomuoto katuvaloille. Sen etuna ovat mm. katuvalolinjojen helpompi huoltohistorian seuranta kaavateittäin, sekä vaihdon nopeus verrattuna yksittäisten lamppujen vaihtoon. Vaihtotyö tehdään kunnan omana työnä kunnan nostokorillisella kuorma-autolla.

Yksittäisiä, esim. ilkivallan seurauksena vikaantuneita polttimoita vaihdetaan vain merkittävistä syistä. Kaavateiden ryhmävaihdon järjestys määräytyy vikaantuneisuusprosentin mukaan, mikä saadaan laskettua vuosittain kartoituskierroksen perusteella. Vuoden 2020 lokakuussa vikaantuneita polttimoita oli 4,6 %.

Katuvaloja ohjataan C2-smartlight palvelun avulla. Valot syttyvät ja sammuvat kolmen eri valoisuusanturin mittaaman keskiarvon perusteella. Yöllä valot sammutetaan klo 23.30 – 05.00 väliseksi ajaksi teknisen lautakunnan päätöksellä energian säästämiseksi. Ydinkeskustan valot palavat läpi yön.

Tiestön kunnossapito

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle huomattavaa haittaa.

Kaavateiden kunnossapidosta vastaava urakoitsija
Terranor Oypuh. 050 473 9166mhu.pieksamaki@terranor.fi

12.12.2023

Kesäkukkakyselyn tuloksia

Kyselyn tarkoitus Asukkailta pyydettiin vastauksia kesäkukkakyselyyn 26.9.–10.10.2023. Vastauksia saatiin 83. Kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi puistopuolen

29.8.2023

Vesilaitos tiedottaa: keskustan alueella huoltotöitä syyskuussa – vesikatkoja yöaikaan

TIEDOTE Kangasniemen kunnan vesihuoltolaitos tekee syyskuussa 2023 venttiilien saneerauksia kirkonkylän keskustan alueella. Kaivutyöt alkavat jo

Palaute

Palaute kunnan ylläpitämien asemakaava-alueiden katujen kunnosta kunnan Yhteydenotto -lomakkeen kautta.

ELY-keskuksen ylläpitämän tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 (pvm/mpm), käytettävissä 24 h / vrk.
Palauteväylä, kartan kautta annettava palaute

Talvinen valaistu tie

Lisätietoja

Kalle Manninen

kunnaninsinööri

040 7769 136 kalle.manninen@kangasniemi.fi

Risto Ylönen

kunnossapitomestari

040 774 0028 risto.ylonen@kangasniemi.fi