#

Asuminen ja ympäristö

Liikenneväylät ja valaistus

Kangasniemen asemakaava-alueen kadut rakentaa ja ylläpitää kunnan tekninen toimi. Kunnan alueella on myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämiä katuja ja teitä sekä yksityisteitä, joiden ylläpidosta vastaavat yksityisteiden tiekunnat.

Kangasniemen kunnan keskustan alueella Ely-keskuksen ylläpitämiä teitä kevytväylineen ovat Wiljam Sarjalan tie, Otto Mannisen tie, Joutsantie, Salmelantie ja Levälahdentie.

Kunnossapito

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle huomattavaa haittaa.

Lisätietoja

Kalle Manninen

kunnanrakennusmestari

040 7769 136 kalle.manninen@kangasniemi.fi

Kaavatiet
puh. 044 727 2612
kangasniemi@savonkuljetus.fi

Palaute

Palaute kunnan ylläpitämien asemakaava-alueiden katujen kunnosta kunnan Yhteydenotto -lomakkeen kautta.

ELY-keskuksen ylläpitämän tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 (pvm/mpm), käytettävissä 24 h / vrk.
Palauteväylä, kartan kautta annettava palaute

Talvinen valaistu tie