#

Yrittäjät

Maaseutupalvelut

Kangasniemen kunnan maaseutupalveluiden palvelupiste on Mikkelissä (Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli).

Tarvittaessa Kangasniemen kunnan palvelupiste (Otto Mannisen tie 2) toimittaa Kangasniemen kuntaan toimitetut maataloustukihakemukset Mikkelin maaseututoimeen.

Lisätietoja: Mikkelin maaseututoimi ja Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomitusmaksujen kuntakohtaisen tuen maksatukset vuodelta 2023

Maksullisen lomittaja-avun tuen vuosittainen enimmäismäärä on 60 h jokaiselle tilan vuosilomaan oikeutetulle maatalousyrittäjälle. Kangasniemen kunnan maksama maksullisen maatalouslomituksen tuen tuntikorvaus on 6 euroa lomitustunnilta. Haku 15.3.2024 mennessä.
Eu-komission päätökseen perustuen viljelijä voi joutua maksamaan tuen korkoineen takaisin.

Liitä hakemukseen mukaan maksutositteet (kopio laskusta ja tosite suoritetusta maksusta) käytetystä maksullisesta lomitusavusta.

Sähköinen hakemus

Lisätietoa

Mikkelin maaseututoimen palvelut

Lehmiä

Yhteystiedot: