#

Kunta ja hallinto

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja
Hänninen Pasi
040 768 6420
pasi.hanninen.lh@kangasniemi.fi

Jäsenet

Hokkanen Simo
040 064 5159
simo.hokkanen.lh@kangasniemi.fi

Paronen Vesa
0400 420 207
vesa.paronen.lh@kangasniemi.fi

Laitinen Mervi
050 553 2394
mervi.laitinen.lh@kangasniemi.fi

Sappinen Sirpa
0400 573 045
sirpa.sappinen.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunnan tehtävät

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämistä varten (Kuntalaki 121 §).
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on

  • valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
  • arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
  • arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
  • huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
  • valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
  • valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kuntaliitto.fi

Kangasniemen kunnantalo