#

Kunta ja hallinto

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja
Matti Tulla
040 065 5692
matti.tulla@tulla.fi

Varapuheenjohtaja
Juhani Raatikainen
040 548 6824
juhani.raatikainen.lh@kangasniemi.fi

Jäsenet

Mervi Savolainen
050 553 2394
mervi.savolainen.lh@kangasniemi.fi

Marjo Heikkinen
0400 580586
marjo.heikkinen.lh@kangasniemi.fi

Petri Pylvänäinen
040 065 4329
petri.pylvanainen.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunnan tehtävät

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämistä varten (Kuntalaki 121 §).
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on

  • valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
  • arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
  • arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
  • huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
  • valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
  • valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kuntaliitto.fi

Kangasniemen kunnantalo