#

Kunta ja hallinto

Keskusvaalilautakunta

V. 2017-2021

Puheenjohtaja
Taru Juntunen
040 722 3100
taruj@wipppies.fi

Varapuheenjohtaja
Pasi Hänninen
040 768 6420
pacinsivusto@hotmail.com

Jäsenet
Kirsti Price
040 962 3997
kirsti.lydia@gmail.com

Olavi Heikkala
040 029 0765
olavi.heikkala@hotmail.fi

Tapio Viljanen
041 755 0012
tapio.viljanen.lh@kangasniemi.fi

Keskusvaalilautakunnan tehtävät

vaaliuurna

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnallisvaalien ja valtiollisten vaalien (eduskuntavaalit, presidentinvaalit ja EU-vaalit) järjestämisestä Kangasniemen kunnassa.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisissa vaaleissa ovat

 • vaaleista tiedottaminen
 • ennakkoäänestyksen valmistelut
 • laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut
 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut
 • vaaliviranomaisten kouluttaminen
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi

 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen
 • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen