#

Ympäristö ja luonto

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun avulla kunta pyrkii turvaaman hyvän ja monipuolisen elinympäristön. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesien suojelun, jätehuollon ja meluntorjunnan valvonta sekä ohjaus, neuvonta ja tiedotus ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Kangasniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Mikkelin seudun ympäristölautakunta, jossa Kangasniemellä on oma edustaja Juhani Raatikainen. Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut tuottaa eläinlääkintähuollon, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella.

Ympäristönsuojelumääräykset (mikkeli.fi)

Kangasniemen kunnan ilmasto-ohjelma

Tämä Kangasniemen ilmasto-ohjelma toimii ilmastolain mukaisena Kangasniemen kunnan ilmastosuunnitelmana.

Yhteystiedot

Ympäristötarkastajaan voit ottaa yhteyttä, jos asiasi koskee Kangasniemen kunnan alueella olevia maa-aineslupia ja yhdistetyttyjä maa-aines- ja ympäristölupia sekä ympäristönsuojeluasioita.

Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. +358 40 573 6255
jouni.lintunen@mikkeli.fi