#

Opetus

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.–9.-luokkalaisille.

Koululaisten ilta- tai viikonloppuhoito on vuorohoitoa ja se järjestetään Kalliolan päiväkodilla varhaiskasvatuksessa. Tee hakemus eDaisyn kautta: Varhaiskasvatushakemus .
Ilta- ja vuorohoidosta laskutetaan erikseen.

Huom. Esikoululaisten aamu-, iltapäivä-, ilta- ja viikonloppuhoito on täydentävää varhaiskasvatusta ja sitä haetaan varhaiskasvatuksesta eDaisyn kautta.

Toiminta
Aamu- ja iltapäivätoiminta Kalliolan koulullaAamu- ja iltapäivätoiminta Vuojalahden ja Koittilan kouluilla
HoitomaksutMaksuvapautus ja -huojennus

Toiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakausi määräytyy koulujen työjärjestyksen mukaan. Koulujen loma-aikana ei ole toimintaa.

Iltapäivätoiminnan ei ole tarkoitus jatkaa koulupäivää, vaan tarjota mahdollisuus turvalliseen ja virikkeelliseen vapaa-aikaan ja aikuisen läsnäoloon. Toiminta sisältää ulkoilua, satu- ja/tai lepohetken, välipalan sekä leikkiä, pelejä ja askartelua (toiveiden mukaan).

Välipala tulee keskuskeittiöltä sisältäen mm. kiisseliä, puuroa, jogurttia, rahkaa, pizzaa, leipää, leikkeleitä, hedelmiä ja vihanneksia.

Paikalla on iltapäivätoiminnasta vastaava ohjaaja sekä tarvittava määrä koulunkäynninohjaajia.

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Sivun alkuun


Aamu- ja iltapäivätoiminta Kalliolan koululla

Kirkonkylällä koululaisten aamuhoito järjestetään Kalliolan päiväkodilla. Iltapäivätoimintapaikka on Kalliolan koululla. Päivittäinen aukioloaika on klo 12.30-17.00.

Kalliolan koulun iltapäivätoiminta p. 0400 245 621

Tee hakemus aamupäivätoimintaan eDaisyn kautta: Varhaiskasvatushakemus.
Tee hakemus iltapäivätoimintaan Wilman kautta: Hakemukset ja päätökset -välilehti → Tee uusi hakemus (oik. reuna) → Hakemus iltapäivätoimintaan. Rehtorin päätös iltapäivätoimintapaikasta näkyy huoltajalle Wilman kautta.

Sivun alkuun


Aamu- ja iltapäivätoiminta Vuojalahden ja Koittilan kouluilla

Vuojalahden ja Koittilan kouluilla koululaiset osallistuvat aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan varhaiskasvatuksen ryhmissä.
Tee hakemus eDaisyn kautta: Varhaiskasvatushakemus.
Vuorohoito on aina Kalliolan päiväkodilla.

Sivun alkuun


Hoitomaksut 1.1.2024 alkaen

Tiedote aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista 1.1.2024 alkaen (pdf)

Hoitopäivien määräMaksu/kk
1-10 pv / kk55 €/kk
toiminnassa 11 pv tai yli/kk, max 3 h/pv100 €
toiminnassa 11 pv tai yli/kk, yli 3 h/pv110 €

Asiakasmaksuja koskevat lisäehdot

– Aamu- ja iltapäivätoimintapaikkaa hakiessaan huoltaja ilmoittaa toiminta-ajan tarpeen, jonka mukainen maksu peritään kuukausittain, ellei huoltaja tee muutosilmoitusta. Tuntimäärä sisältää sekä aamu- että iltapäivätoiminnan.

 • Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan.
 • Muutosilmoituksella huoltajan täytyy ilmoittaa toiminta-ajan tarpeen muutoksesta sekä muista muutoksista.
  Muutosilmoitus (lataa ja tulosta pdf)
 • Sopimuksen irtisanomisaika on 1 kuukausi. Maksu laskutetaan irtisanomispäivän kuukaudelta ja sitä seuraavalta kuukaudelta.
 • Mikäli myönnettyä paikkaa ei käytetä / peruta elokuun loppuun mennessä, peritään huoltajalta yhden kuukauden toimintamaksu. Toimintamaksujen maksuvelvoite alkaa heti lukuvuoden alusta alkaen.
 • Iltapäivätoiminnan maksut ovat perintä- ja ulosottokelpoisia.

Poikkeukset kuukausimaksuun:

 • Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä yli 10 päivää kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta (kesäkuulle ajoittuvista päivistä ei peritä maksua).
 • Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet.
 • Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Sairaudesta johtuvasta poissaolosta on toimitettava todistus iltapäivätoiminnan vastuuohjaajalle.

 • Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksua peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Maksun määräämisessä otetaan huomioon saman perheen lapsia koskeva alennus eli iltapäivätoiminnan maksuista myönnetään sisaralennus siten, että saman perheen muista toiminnassa mukana olevista lapsista peritään maksut puolitettuina.

Sivun alkuun


Maksuvapautus ja -huojennus

 • Iltapäivätoiminta on maksutonta toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän tai koulukuraattorin lausunnon perusteella.
 • Pienituloisten perheiden osalta toimintamaksu puolitetaan. Asiakasperheen pienituloisuuden määrittelyssä käytetään kulloinkin voimassa olevia varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja. Iltapäivätoimintamaksun puolittamista voi hakea, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät ylitä perheen koon mukaisesti määriteltyjä enimmäisbruttotuloja.
 • Maksun puolittamiseen oikeuttavat bruttotulorajat
  (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1.3.2023 alkaen)

– 2 hengen perheessä tuloraja on 3874 euroa
– 3 hengen perheessä tuloraja on 4998 euroa
– 4 hengen perheessä tuloraja on 5675 euroa
– 5 hengen perheessä tuloraja on 6353 euroa
– 6 hengen perheessä tuloraja on 7028 euroa

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan tulorajaa 262 euroa jokaisesta alaikäisestä lapsesta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain alaista, jonka vuoksi tulorekisteriä ei voida käyttää tulojen tarkistamiseen. Tulotiedot on toimitettava hakemuksen liitteenä tai maksuhuojennusta käsittelevälle sivistys- ja hyvinvointijohtajalle.

Maksualennusta tai maksusta vapautumista haetaan erillisellä sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kunnan nettisivuilta.

Jos maksupäätös ei ehdi hakemuksen jättämisen kuukaudesta perittävään toimintamaksuun, hyvitetään alennus seuraavien maksujen yhteydessä. Iltapäivätoimintalasku lähetetään sille huoltajalle, jolle maksupäätös tehdään ja jonka luona oppilas on kirjoilla. Laskua ei voi jakaa huoltajien kesken.

Perheellä on mahdollisuus hakea iltapäivätoimintamaksusta vapauttamista niiltä kuukausilta, joilta perhe saa toimeentulotukea. Vapautusta voidaan myöntää myös lastensuojelun tai sosiaalityöntekijän sekä koulukuraattorin puoltavan lausunnon perusteella. Vanhemmat toimittavat tuloselvityshakemuksen sivistys- ja hyvinvointijohtajalle ja lastensuojelu/sosiaalityöntekijä toimittaa oman lausunnon erikseen.

Maksuvapautusta tai -huojennusta voit hakea sähköisesti:

Maksuvapautus-/huojennushakemus

Sivun alkuun

Tee hakemus

Kalliolan koulun 1.–2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta

Wilma
– valitse ylävalikosta Hakemukset ja päätökset -> oikeasta reunasta Hakemus iltapäivätoimintaan

Kalliolan koulun aamuhoito sekä Koittilan tai Vuojalahden koulun aamu- ja iltapäivätoiminta

eDaisy
– valitse ”Varhaiskasvatushakemus”. Kohdassa Tunnit/päivät valitse tuntiluokka ”Esikoululaiset ja koululaiset”.

Yhteystiedot

Eeva Blomberg

varhaiskasvatuksen johtaja

040 866 9925 eeva.blomberg@kangasniemi.fi

Joni Kääriäinen

alakoulujen rehtori

040 665 0142 joni.kaariainen@kangasniemi.fi
Laskutus

Päivi Paappanen

palvelusuunnittelija

040 678 1006 paivi.paappanen@kangasniemi.fi