#

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Kangasniemen kunnan varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa sekä kunnallisessa ja yksityisessä perhepäivähoidossa.

Kangasniemellä varhaiskasvatusta toteutetaan sivistystoimen alaisena palveluna, jota johtaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Kangasniemen varhaiskasvatuksen arvot
Yhteystiedot

Henna Forss

varhaiskasvatuksen johtaja

040 678 3020 henna.forss@kangasniemi.fi

Vauvabonus

Vuonna 2021 Kangasniemen kunta myöntää 300 euron arvoisen vauvabonuksen kaikille vuoden aikana Kangasniemellä syntyneille vauvoille.

Vauvabonuksesta lisätietoa neuvolakäyntien yhteydessä.

 

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Jos sinulla on huomauttamista asiakasmaksuista, palvelun toteuttamisesta, päätöksistä tai muusta varhaiskasvatuksen toiminnasta, täytä muistutuslomake.

Sosiaali- ja potilasasiamies
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamiestoiminta on Kangasniemellä järjestetty osana Essoten palveluja. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on Essotessa yhdistetty.
Lue lisää: Essoten sosiaali- ja potilasasiamies