#

Kunta ja hallinto

Strategia, säännöt ja ohjeet

Kuntastrategia

Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea (Kuntaliitto.fi). Valtuusto päättää kuntastrategian toteuttamisesta kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa. Kuntastrategia ja sen toteuttamisohjelmat ovat taloussuunnittelun perustaa ja ohjeistus talousarvion laadinnassa.

Kangasniemen kuntastrategia sisältää yhdessä kuntalaisten, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa muodostetun yhteisen tahtotilan kunnan visiosta, toimintakulttuurista, kehittämisen painopisteistä ja valtuustokauden tavoitteista. Ne yhdessä hahmottavat kokonaisnäkemyksen siitä, miten kunnan voimavaroja ja palveluita, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä sekä alueen elinvoiman vahvistamista kehitetään valtuustokauden aikana.

Valtuustokauden 2017-2021 keskeiset tavoitteet

Yhteisöllisyys
Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja sidosryhmien yhteisöllisyys ja aktiivinen osallistuminen
Ympäristö
Viihtyisän ja eläväisen kuntakeskuksen sekä maaseutumaisen asumisen kehittäminen
Yritystoiminta
Elinkeinotoiminnan ja työllisyyden edistäminen

Hallintosääntö

Kunnassa on oltava hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kuntalaissa määritellyistä asioista. Hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista päättää valtuusto. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Leikkiviä lapsia Puulan puhtaassa luonnossa

Aikaansaavuutta kuntalaisten hyväksi!

Kesäinen rantakuva