#

Kunta ja hallinto

Strategia, säännöt ja ohjeet

Kuntastrategia

Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea (Kuntaliitto.fi). Valtuusto päättää kuntastrategian toteuttamisesta kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa. Kuntastrategia ja sen toteuttamisohjelmat ovat taloussuunnittelun perustaa ja ohjeistus talousarvion laadinnassa.

Kangasniemen kuntastrategia sisältää yhdessä kuntalaisten, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa muodostetun yhteisen tahtotilan kunnan visiosta, toimintakulttuurista, kehittämisen painopisteistä ja valtuustokauden tavoitteista. Ne yhdessä hahmottavat kokonaisnäkemyksen siitä, miten kunnan voimavaroja ja palveluita, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä sekä alueen elinvoiman vahvistamista kehitetään valtuustokauden aikana.

Strategiset painopisteemme kaudelle 2022-2025

  1. Turvallista arkea: Toimivat lähipalvelut ja hyvinvoivat kuntalaiset
  2. Elinvoimaa ja toimeentuloa: Yrittäjyyttä ja työpaikkoja
  3. Kirkkaan Puulan rannalla: Kestävä ja vetovoimainen luonto- ja
    asuinympäristö

Hallintosääntö

Kunnassa on oltava hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kuntalaissa määritellyistä asioista. Hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista päättää valtuusto. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Viestinnän pelisäännöt

Kesäinen rantakuva