#

Asuminen ja ympäristö

Vesi- ja viemäriverkosto

Kangasniemen kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella (asemakaava-alue) on liittymisvelvoite vesi- ja jätevesiverkostoon.

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Kunta kehittää vesihuoltoa alueellaan ja osallistuu vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Kunta tekee yhteistyötä myös alueensa vesihuoltolaitosten sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Veden kovuus Kangasniemellä vaihtelee välillä 0,36 – 0,62 mmol/l eli 2 – 3,5 dH välillä. Vesi on siis erittäin pehmeää tai pehmeää.

Toimi näin

Liittymälausunto

Ennen rakennusluvan hakemista tarvitset asemakaava-alueella liittymälausunnon rakennuslupahakemuksen liitteeksi.
Lausunnon saat tekniseltä johtajalta, Mikko Korhonen p. 040 515 1739.

Hakemus liittymiseksi kunnalliseen vesihuoltolaitokseen

Hakemuksen voit tehdä, kun rakennuslupa on myönnetty.
Liitteeksi tarvitset

 • vesi- ja viemärisuunnitelmat
 • 2 kpl asemapiirroksia 1:500, joihin on merkitty ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot A4-kokoon taitettuina
 • 2 kpl pohjakuvia 1:50 vesi- ja viemärijohdoista A4-kokoon taitettuina.

Hakemuksen pohjalta tehdään liittymissopimus, jonka jälkeen on mahdollista liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Vesimittarin saat vesilaitokselta. Mittarin saa asentaa kunnan hyväksymä urakoitsija. Asennuksen suorituksen yhteydessä on kunnan edustajan oltava paikalla. Asennuksen kustannukset tulevat rakentajan maksettavaksi.

Tarkastukset:

 • kun rakennuksen pohjaviemärit on asennettu (ei peitetty)
 • kun vesi- ja viemärityöt ovat valmiit käyttöönottokatselmusta varten ja vesimittari on asennettu

Vesihuoltolaitoksen taksa

Perusmaksut mittarikoon mukaan, hinnat €/vuosi, 0% alv

MittarikokoYhteensäVesiJätevesi
< 25 mm 63 €25,20 € 37,80 €
25 –40 mm126 €50,40 € 75,60 €
> 40 mm 189 €75,60 € 113,40 €

Käyttömaksut
Asuinkiinteistöt ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavat kiinteistöt

 • Vesi 2,50 €/m3 (sis. ALV 24%)
 • Jätevesi 3,55 €/m3 (sis. ALV 24%)

  Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksen taksa

Osuuskunnat

 • Makkolan ja Salmenkylän vesiosuuskunnissa on mahdollisuus liittyä vesiverkostoon.
 • Itäkankaan vesiosuuskunnassa on mahdollisuus liittyä sekä vesi- että viemäriverkostoon.

26.2.2024

Vesihuoltolaitoksen tiedote 26.2.2024 klo 14.30

Aamulla havaittu vesijohtovuoto on korjattu noin klo 14.30. Korjaus saatiin tehtyä paineellisena, joten vesikatkoa ei

26.2.2024

Vesihuoltolaitoksen tiedote 26.2.2024 klo 10.00

Kangasniemen vesijohtoverkossa on havaittu vuoto ja vikakohta on paikallistettu. Korjaustyöt aloitetaan tänään 26.2.2024. Korjauksen vuoksi

13.12.2023

Ohje kaivovesitutkimuksista

Vuonna 2024 kaivovesitutkimusten pullopaketteja ei enää toimiteta kuntien asiointipisteisiin vaan yksityiset kaivovettä tutkivat asiakkaat tilaavat

Kulutuslukeman syöttäminen ja kulutushistorian selaaminen

Kulutus-Web

Kulutus-Webissä pääset syöttämään kulutuslukemasi sekä selaamaan kiinteistösi kulutushistoriaa.

Palveluun pääsemiseksi tarvitaan vesilaskusta tai mittarilukukortista kulutuspisteen/-paikan numero ja mittarinumero.

Palvelun kautta voit myös lähettää palautetta Kangasniemen vesihuoltolaitokselle ilman kulutuslukeman syöttöä.

Yhteydenpitoa varten voit ilmoittaa myös matkapuhelinnumerosi.

Vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo / verkosto

Liittymän tarkastukset ja vesimittarin luovutus

Vesi- ja jätevesilaskutus

Taajaman jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022