#

Asuminen ja ympäristö

Vesi- ja viemäriverkosto

Kangasniemen kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella (asemakaava-alue) on liittymisvelvoite vesi- ja jätevesiverkostoon.

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Kunta kehittää vesihuoltoa alueellaan ja osallistuu vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Kunta tekee yhteistyötä myös alueensa vesihuoltolaitosten sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Veden kovuus Kangasniemellä vaihtelee välillä 0,36 – 0,62 mmol/l eli 2 – 3,5 dH välillä. Vesi on siis erittäin pehmeää tai pehmeää.

Toimi näin

Liittymälausunto

Ennen rakennusluvan hakemista tarvitset asemakaava-alueella liittymälausunnon rakennuslupahakemuksen liitteeksi.
Lausunnon saat tekniseltä johtajalta, Mikko Korhonen p. 040 515 1739.

Hakemus liittymiseksi kunnalliseen vesihuoltolaitokseen

Hakemuksen voit tehdä, kun rakennuslupa on myönnetty.
Liitteeksi tarvitset

 • vesi- ja viemärisuunnitelmat
 • 2 kpl asemapiirroksia 1:500, joihin on merkitty ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot A4-kokoon taitettuina
 • 2 kpl pohjakuvia 1:50 vesi- ja viemärijohdoista A4-kokoon taitettuina.

Hakemuksen pohjalta tehdään liittymissopimus, jonka jälkeen on mahdollista liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Vesimittarin saat vesilaitokselta. Mittarin saa asentaa kunnan hyväksymä urakoitsija. Asennuksen suorituksen yhteydessä on kunnan edustajan oltava paikalla. Asennuksen kustannukset tulevat rakentajan maksettavaksi.

Tarkastukset:

 • kun rakennuksen pohjaviemärit on asennettu (ei peitetty)
 • kun vesi- ja viemärityöt ovat valmiit käyttöönottokatselmusta varten ja vesimittari on asennettu

Vesihuoltolaitoksen taksa

Perusmaksut mittarikoon mukaan, hinnat €/vuosi, 0% alv

MittarikokoYhteensäVesiJätevesi
< 25 mm 63 €25,20 € 37,80 €
25 –40 mm126 €50,40 € 75,60 €
> 40 mm 189 €75,60 € 113,40 €

Käyttömaksut
Asuinkiinteistöt ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavat kiinteistöt

 • Vesi 2,50 €/m3 (sis. ALV 24%)
 • Jätevesi 3,55 €/m3 (sis. ALV 24%)

  Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksen taksa

Osuuskunnat

 • Makkolan ja Salmenkylän vesiosuuskunnissa on mahdollisuus liittyä vesiverkostoon.
 • Itäkankaan vesiosuuskunnassa on mahdollisuus liittyä sekä vesi- että viemäriverkostoon.

22.9.2023

Vesijohtoverkoston vuoto on korjattu – vettä voi jälleen käyttää normaalisti 22.9.2023

Vesijohtoverkostossa aamupäivällä 22.9.2023 havaittu merkittävä vuoto on nyt korjattu. Vettä voi jälleen käyttää normaalisti. Kangasniemen

19.9.2023

Kangasniemen kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa 19.9.2023

Kangasniemen kunnan vesihuoltolaitos tekee syyskuussa 2023 venttiilien saneerauksia kirkonkylän keskustan alueella. Seuraavat vesikatkot ajoittuvat tiistain

29.8.2023

Vesilaitos tiedottaa: keskustan alueella huoltotöitä syyskuussa – vesikatkoja yöaikaan

TIEDOTE Kangasniemen kunnan vesihuoltolaitos tekee syyskuussa 2023 venttiilien saneerauksia kirkonkylän keskustan alueella. Kaivutyöt alkavat jo

Kulutuslukeman syöttäminen ja kulutushistorian selaaminen

Kulutus-Web

Kulutus-Webissä pääset syöttämään kulutuslukemasi sekä selaamaan kiinteistösi kulutushistoriaa.

Palveluun pääsemiseksi tarvitaan vesilaskusta tai mittarilukukortista kulutuspisteen/-paikan numero ja mittarinumero.

Palvelun kautta voit myös lähettää palautetta Kangasniemen vesihuoltolaitokselle ilman kulutuslukeman syöttöä.

Yhteydenpitoa varten voit ilmoittaa myös matkapuhelinnumerosi.

Vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo / verkosto

Vesilaitoksen päivystysnumero

040 028 5465
Liittymän tarkastukset ja vesimittarin luovutus

Vesilaitoksen päivystysnumero

040 028 5465
Vesi- ja jätevesilaskutus

Marita Manninen

toimistosihteeri

040 678 1008 marita.manninen@kangasniemi.fi

Taajaman jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Jätevedenpuhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2022