#

Kunta ja hallinto

Sidonnaisuusrekisteri

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kangasniemellä ilmoitusvelvollisia ovat:

 • kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • kehittämisjaoston jäsenet ja varajäsenet
 • teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
 • rakennuslupajaoston jäsenet ja varajäsenet
 • tiejaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • kunnanjohtaja
 • kunnanhallituksen esittelijä
 • lautakuntien esittelijät

Tästä pääset tarkastelemaan ilmoitusvelvollisten sidonnaisuuksia:
Sidonnaisuusrekisteri

Rekisteriseloste

Kuntalaki (410/2015) 84 §

kokousnuija