#

Opetus

Digi-Kangasniemi

Kangasniemi on pieni kunta, mutta meillä kuljetaan aallonharjalla koulun digi-osaamisessa. Olemme saaneet valtionrahoitusta useisiin digipedagogiikkaa kehittäviin ja tukeviin hankkeisiin. Kangasniemellä toimii kuluvana lukuvuonna kaksi digitutoria, joista toinen paikallisesti ja toinen Etelä-Savon kuntien tutorverkoston koordinaattorina.

Kangasniemellä oppilaat oppivat käyttämään monenlaisia tieto- ja viestintäteknisiä sovelluksia, laitteita ja oppimisympäristöjä.

Tavoitteenamme on kehittää digitaitojen kautta koulun toimintakulttuuria opetussuunnitelman mukaisesti.

Yhdessä tutummaksi -hanke

Kunnassamme toimii päätoiminen digitutoropettaja, joka kiertää kaikilla kouluilla jalkautuen oppitunneille työskentelemään opettajan ja oppilaiden rinnalle. Digitutor edistää opettajien ja oppilaiden välistä osaamisen jakamista. Lukuvuonna 2018-19 digitutorina on toiminut Joni Kääriäinen ja lukuvuonna 2019-20 Elias Manninen.

Hankkeen myötä Kangasniemen kouluilla on otettu käyttöön nykyaikaista oppimisteknologiaa mm. virtuaalilasien, 360-kameroiden sekä Thinlink-oppimisympäristön myötä.

Digitutor on verkostoitunut lähikuntiemme digitutoreiden kanssa. Verkostoitumisen kautta saatu lisäosaaminen jaetaan kuntamme opettajille. Opettajien taitojen karttuessa myös oppilaat hyötyvät digitutorin toiminnasta.

Etelä-Savon kuntien tutorverkosto

Digitutor ja oppilas
Oppilas saa Joni Kääriäiseltä VR-lasit päähänsä

Etelä-Savon kunnat Sulkava, Puumala, Juva, Rantasalmi, Pertunmaa, Hirvensalmi, Mäntyharju sekä hankekoordinaattorina toimiva Kangasniemi ovat muodostaneet yhteistyöverkoston, jossa kunnat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä digitaaliseen opettajuuteen liittyviä asioita. Verkostoitumisen myötä kuntien tutoropettajat saavat vertaistukea yli kuntarajojen. Kangasniemen digitutor Joni Kääriäinen toimii verkoston koordinaattorina.

Hankkeen myötä alueen kunnissa koulujen digitaaliset käytänteet yhdenmukaistuvat. Kunnat voivat myös pohtia ja tehdä laitehankintoja yhteistyönä.

Kangasniemen digitutor osallistuu myös Itä-Suomen tutorverkoston sekä valtakunnalliseen Digierko – digitaalisen oppimisen ja opettamisen verkoston toimintaan, joka tukee opettajien digitaalisen asiantuntijuuden kehittymistä ja osaamisen jakamista.

iPad-työskentelyä

Lisätietoja

Joni Kääriäinen
luokanopettaja, digitutor / Etelä-Savon digitutorverkosto
p. 040 665 0142

Elias Manninen
luokanopettaja, digitutor / Kangasniemi
p. 040 500 3895

Ilmakuva kiertoliittymän taideteokseesta
Drone-kuva Kangasniemen kiertoliittymän taideteoksesta
Lucien den Arend:
QUISNAM VERTITUR