#

Opetus

Digi-Kangasniemi

Kangasniemi on pieni kunta, mutta meillä kuljetaan aallonharjalla koulun digi-osaamisessa. Olemme saaneet valtionrahoitusta useisiin digipedagogiikkaa kehittäviin ja tukeviin hankkeisiin.

Kangasniemellä oppilaat oppivat käyttämään monenlaisia tieto- ja viestintäteknisiä sovelluksia, laitteita ja oppimisympäristöjä. Tavoitteenamme on kehittää digitaitojen kautta koulun toimintakulttuuria opetussuunnitelman mukaisesti.

Yhdessä tutummaksi -hanke

Lukuvuosina 2018–2020 kunnassamme toimi päätoiminen digitutoropettaja, joka kiersi kaikilla kouluilla jalkautuen oppitunneilla työskentelemässä opettajan ja oppilaiden rinnalle. Digitutoreiden tehtävänä oli opettajien ja oppilaiden välisen osaamisen jakaminen. 2018–19 digitutorina toimi Joni Kääriäinen ja lukuvuonna 2019–20 Elias Manninen.

Hankkeen myötä Kangasniemen kouluilla on otettu käyttöön nykyaikaista oppimisteknologiaa mm. virtuaalilasien, 360-kameroiden sekä Thinglink-oppimisympäristön myötä.

Digitutor ja oppilas
Oppilas saa Joni Kääriäiseltä VR-lasit päähänsä

iPad-työskentelyä

Lisätietoja

Joni Kääriäinen
alakoulujen rehtori
p. 040 665 0142

Ilmakuva kiertoliittymän taideteokseesta
Drone-kuva Kangasniemen kiertoliittymän taideteoksesta
Lucien den Arend:
QUISNAM VERTITUR