#

Varhaiskasvatus

Vuorohoito

Kangasniemellä ilta- ja viikonloppuhoito järjestetään Kalliolan päiväkodissa.   Vuorohoito on tarkoitettu huoltajien vuorotyöstä johtuviin tarpeisiin. Lapsella on oikeus vuorohoitoon (eli ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoon) vain, jos molemmat huoltajat ovat työn tai opiskelun takia esteellisiä hoitamaan lasta / lapsia. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoa EI voi käyttää perheen vapaa-ajan menoihin! Kangasniemellä ei ole ollut tarvetta järjestää yöhoitoa.

Haasteena vuorohoitopäiväkodissa on henkilökunnan määrän oikea mitoittaminen suhteessa lasten lukumäärään. Onkin erittäin tärkeää, että lapsen hoitoajat on ilmoitettu riittävän ajoissa päiväkotiin, viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 9.00 mennessä. Lasten hyvän ja turvallisen varhaiskasvatuksen edellytys on, että heitä on hoitamassa riittävä määrä aikuisia. Henkilökunnan määrä ja työvuorot suunnitellaan huoltajien ilmoittamien hoitoaikojen pohjalta.  

Ne esikoululaiset ja koululaiset, jotka tarvitsevat aamuhoitoa, ovat Kalliolan päiväkodissa koulun ja esiopetuksen alkamiseen saakka. Esikoululaisten ja koululaisten ilta- ja viikonloppuhoito järjestetään tarvittaessa Kalliolan päiväkodissa.

Ne esikoululaiset ja koululaiset, jotka tarvitsevat aamuhoitoa, ovat Kalliolan päiväkodissa koulun ja esiopetuksen alkamiseen saakka. Esikoululaisten ja koululaisten ilta- ja viikonloppuhoito järjestetään tarvittaessa Kalliolan päiväkodissa.

Toimi näin:

eDaisy

Hae vuorohoitopaikkaa eDaisy-palvelussa: https://kangasniemi.daisynet.fi/eDaisy/
Valitse ”Varhaiskasvatushakemus

Kalliolan päiväkoti

Takaisin ylös