#

Kunta ja hallinto

Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa

Kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa.

 1. Kuntastrategia
 2. Hallintosääntö
 3. Talousarvio ja -suunnitelma
 4. Tilinpäätös
 5. Tilintarkastuskertomus
 6. Konserniohje
 7. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
 8. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020
 9. Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset
  Poytäkirjan ote Kunnanvaltuusto 28.09.2015
  Perussopimus Etela-Savon_Sote
  Perustamissuunnitelma liitteineen