#

Opetus

Lukio

Kangasniemen lukio tarjoaa yleislukiona opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet jatko-opintoihin yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Lukiossamme panostetaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja yksilölliseen ohjaamiseen. Olemme liikkuva lukio ja hyvinvointi-/urheiluvalmennuksessa. Hyödynnämme kunnan upeita liikuntamahdollisuuksia. Teemme myös yhteistyötä Kangasniemen yrittäjien kanssa YES-polku -hankekouluna.

Lukiomme osallistuu kansainvälisyystoimintaan tarjoten opiskelijoillemme mahdollisuuden olla osa europpalaista nuorten yhteisöä. Työskentelemme partnerikoulujen kanssa, jotka sijaitsevat Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Kyproksella. Lukiossamme on mahdollista opiskella ruotsia, englantia, saksaa ja ranskaa. Lisäksi Puulan Seutuopiston kautta on mahdollisuus opiskella esimerkiksi espanjaa ja italiaa.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin. Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia.

Toimi näin

Lukioon haetaan yhteishaussa Opintopolku-palvelun kautta.

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajan tehtävä lukiossa on tukea ja auttaa lukiolaisia kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Yhdessä opiskelijan kanssa pohditaan lukio-opiskelua ja kurssivalintoja. Myös kirjoitussuunnitelma tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa myös valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tehtävä on auttaa lukiolaista hahmottamaan ammatillista suuntautumistaan ja hankkimaan niitä taitoja ja valmiuksia, joita hän tulee opinnoissaan ja myöhemmin työssään tarvitsemaan.

Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä koulun opiskeluhuollon ja muiden opettajien kanssa. Yhteistyö kodin kanssa on myös tärkeää ja opinto-ohjaajaan voi olla yhteyksissä opiskeluihin liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjausta järjestetään sekä ryhmäopetuksena että henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä opintoihin, koulutusvalintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun sekä elämäntilanteeseensa liittyviä kysymyksiä. Opinto-ohjauksesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Toimi näin

Opinto-ohjaajan huone sijaitsee Kankaisten koululla toisessa kerroksessa. Tervetuloa juttelemaan! Opinto-ohjaajalle voi varata ajan, jos haluaa varmistua siitä, että hän on paikalla.

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Kangasniemen lukion opetussuunnitelmat
ja opinto-opas
Lukion Peda.net-sivut
Yrittäjyyskasvatuspolku
Yhteystiedot

Kangasniemen lukio
Kankaistentie 3
51200 KANGASNIEMI

Merja Mälkki

yläkoulun ja lukion rehtori

040 720 1383 merja.malkki@kangasniemi.fi

Marja-Leena Laitinen

koulusihteeri, yläkoulu ja lukio

040 678 1004 marja-leena.laitinen@kangasniemi.fi

Hanna-Maria Ahokas

opinto-ohjaaja

040 587 5795 hanna-maria.ahokas@kangasniemi.fi