#

Kunta ja hallinto

Kunnanhallitus

Kokousajat

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuun ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina klo 15:00 alkaen.

Puheenjohtaja
Nykänen
Tapani
044 063 5258
tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Varapuheenjohtaja
Laukkarinen Jaana

050 549 5876
jaana.laukkarinen.lh@kangasniemi.fi


Jäsenet

Halttunen Milja 
044 333 9263
milja.halttunen.lh@kangasniemi.fi

Janhunen Tuomo 
040 079 6803
tuomo.janhunen.lh@kangasniemi.fi

Kuusjärvi Markku
040 036 5016
markku.kuusjarvi.lh@kangasniemi.fi

Lahikainen Eetu 
040 502 9205
eetu.lahikainen.lh@kangasniemi.fi

Laitinen Marja-Leena 
040 575 3682
marja-leena.laitinen@kangasniemi.fi


Valtuuston puheenjohtajisto (läsnä kunnanhallituksen kokouksissa)
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Vehmala Tommi
040 079 6747
tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Hokkanen Mikko
050 544 0882
mikko.hokkanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Ossi Kerttu
0400 420 926
kerttu.ossi.lh@kangasniemi.fi

Esittelijä
Kainulainen Kimmo
040 736 6053
kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjanpitäjä
Linturi-Sahlman Sari
040 523 8018
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

kokousnuija
Kunnanhallituksen toiminta ja tehtävät

Kunnanhallitus on valtuuston ohella kunnan pakollinen toimielin. Sen rooli kunnan hallinnossa on erittäin keskeinen.

Kuntalaissa (23 §) on säädetty, että kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Myös kunnanhallituksen toimivallasta ja sen jäsenten valinnasta on säädetty kuntalaissa.

Kuntaliitto.fi