#

Kunta ja hallinto

Kunnanhallitus

Kokousajat kevätkaudella 2020

Klo 15

 • ma 20.1.2020
 • ma 3.2.2020
 • ma 17.2.2020
 • ma 9.3.2020
 • ma 30.3.2020 (peruttu)
 • ma 6.4.2020
 • ma 27.4.2020
 • ma 11.5.2020
 • ma 18.5.2020
 • ma 1.6.2020
 • ma 15.6.2020

2017-2021

Puheenjohtaja
Tapani Nykänen
044 063 5258
tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Varapuheenjohtaja
Tiina Väisänen
040 551 5082
tiina.vaisanen.lh@kangasniemi.fi

Jäsenet

Markku Kuusjärvi
040 036 5016
markku.kuusjarvi.lh@kangasniemi.fi

Mika Laitinen
044 593 6179
mika.laitinen.lh@kangasniemi.fi

Rauni Pietarinen
040 578 1587
rauni.pietarinen.lh@kangasniemi.fi

Timo Seppälä
050 594 3082
timo.seppala.lh(a)kangsniemi.fi

Marjaana Sävilammi
040 034 1410
marjaana.savilammi.lh(a)kangasniemi.fi

Valtuuston puheenjohtajisto (läsnä kunnanhallituksen kokouksissa)
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Tommi Vehmala
040 079 6747
tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Tuula Vornanen
040 534 3836
tuula.vornanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Tapio Viljanen
041 755 0012
tapio.viljanen.lh@kangasniemi.fi

Esittelijä
Risto Nylund
040 554 9417
risto.nylund@kangasniemi.fi

Pöytäkirjanpitäjä
Sari Linturi-Sahlman
040 523 8018
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

kokousnuija

Kunnanhallituksen toiminta ja tehtävät

Kunnanhallitus on valtuuston ohella kunnan pakollinen toimielin. Sen rooli kunnan hallinnossa on erittäin keskeinen.

Kuntalaissa (23 §) on säädetty, että kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Myös kunnanhallituksen toimivallasta ja sen jäsenten valinnasta on säädetty kuntalaissa.

Kuntaliitto.fi

Takaisin ylös