#

Kunta ja hallinto

Avustukset

Avustukset yksityisteille

Kunta myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannuksiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toiminta-avustukset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen aloilla

 • Kulttuuritoimi: toiminta-avustus rekisteröidyille taide- ja kulttuurijärjestöille.
 • Liikuntatoimi: toiminta-avustus urheiluseurojen ja liikuntatyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen.
 • Nuorisotoimi: toiminta-avustus nuorisoyhdistysten sääntömääräiseen toimintaan, muuhun nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan.

Avustuksien myöntämisperusteita koskevat yleislinjaukset

Kunta tukee asukkaidensa hyvinvointia tarjoamalla terveyttä tukevan elinympäristön ja tukemalla mahdollisuuksia tehdä työtä, kouluttautua ja harrastaa vapaa-ajalla erityisesti puhtaan luonnon keskellä. Elinvoimaisen ja hyvinvoivan Kangasniemen ydinasioita ovat yhteistyön tekeminen kuntalaisten sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa vapaa-ajanasukkaita unohtamatta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain sekä toiminta-avustuksia että kohdeavustuksia. Avustusten tehtävä on tukea kaikkien kunnan ikä- ja väestöryhmien sivistystä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

Toiminta-avustusten myöntämiseen liittyvät perusteet

Avustusta voi saada yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Kangasniemi.

Avustettavan toiminnan vaikuttavuus:

 • toiminnan kohderyhmän laajuus / osallistujamäärä
 • toiminnan vaikuttavuus eri osa-alueilla
  • hyvinvointia lisäävä vaikuttavuus seuraavilla osa-alueilla:
   • psyykkinen hyvinvointi
   • fyysinen hyvinvointi
   • sosiaalinen hyvinvointi
   • kognitiivinen hyvinvointi
  • sivistystä lisäävä vaikutus
  • yhteisöllisyyttä lisäävä vaikutus
 • toiminnan avoimuus ja saavutettavuus sekä yhteistyö useiden eri toimijoiden välillä
 • toiminnan ajallinen kesto avustuskaudella
 • toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen yksittäistä avustuskautta pidemmällä aikavälillä

Toimintaan saadut muut avustukset, toiminnan tuotto ja mahdolliset jäsenmaksut.
Toiminnasta saatavat selvitykset, jotka toimitetaan avustushakemuksen yhteydessä tai avustuksen myöntämisen jälkeen:

 • Yhdistyksen säännöt toimitetaan avustusta haettaessa.
 • Toimintakautta koskeva hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitetaan hakemuksen liitteenä.
 • Avustusta saaneet hakijat toimittavat edellisen toimintakauden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen avustuskaudenpuoliväliin mennessä.
 • Selvitys avustuksen käytöstä sekä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus avustuskaudelta toimitetaan kuuden kuukauden kuluessa avustuskauden päättymisestä.

Kohdeavustuksien myöntämisen perusteet

Kohdeavustuksia myönnettäessä sovelletaan toiminta-avustuksista annettuja yleislinjauksia.

Kohdeavustuksia myönnetään Kangasniemellä järjestettävään tapahtumaan tai yksilöityyn yleishyödylliseen toimintaan yksittäisille henkilöille, työryhmille tai yhdistyksille.

Kohdeavustuksen hakemisen mahdollistaa Kangasniemen kunnan jäsenyys.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 4.12.2018

jäähalli

lauluesitys

Takaisin ylös