#

Asuminen ja ympäristö

Yksityistiet

Yksityistielaki

Tietoimituksista vastaa maanmittauslaitos ja valitusasiat ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Yksityistielaki

Kunnan tieavustukset

Avustus yksityistien kunnossapitoon

Tie on avustuskelpoinen vain silloin, kun sille on perustettu tiekunta ja tietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä ja tieverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ajantasaiset. Jokaisen tiekunnan tulee tarkistaa ja ilmoittaa ajantasaiset yhteystietonsa maanmittauslaitoksen ylläpitämään yksityistierekisteriin, jonka voi helpommin tehdä maanmittauslaitoksen nettisivujen kautta – valitse tiekunnan yhteystiedot. Digiroadiin ilmoitettavat tiedot koskee mahdollisia tietä koskevia painorajoituksia tai tien käytön kieltoja. Ne voi helpoimmin ilmoittaa sähköpostitse, info@digiroad.fi.

Yksityistien kunnossapidon kunnanavustuksen vuosittainen hakuaika on maaliskuun loppuun mennessä. Hausta ilmoitetaan kunnan nettisivuilla ja Kangasniemen Kunnallislehdessä.

Tiekunnallisen yksityistien avustus

Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta on päätöksillään 16.1.2024
§ 6 päättänyt lakkauttaa tiekunnattomien yksityisteiden avustamisen ja
§ 7 päättänyt uusista yksityisteiden tukemisperiaatteista v. 2024. 
Kunta myöntää määrärahojen puitteissa yksityistieavustusta vain tiekunnallisille yksityisteille. Määrärahojen vähyydestä johtuen ei perusparannuksiin myönnetä avustuksia.
Avustukset ovat haettavissa 1.3.-31.3.2024. 

Sähköinen haku tästä linkistä.

Valtionavustukset ELY-keskuksen kautta

Myös valtiolta voi edelleenkin hakea avustusta yksityisteiden tienpitoon ELY-keskuksen kautta.

Tiedote valtion avustuksista yksityistielle 4.1.2023

Lisätiedot

Mikko Korhonen

tekninen johtaja

040 515 1739 mikko.korhonen@kangasniemi.fi