#

Asuminen ja ympäristö

Yksityistiet

Yksityistielaki

Tietoimituksista vastaa maanmittauslaitos ja valitusasiat ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Yksityistielaki

Kunnan tieavustukset

Avustus yksityistien kunnossapitoon

Tie on avustuskelpoinen vain silloin, kun sille on perustettu tiekunta ja tietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä ja tieverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ajantasaiset. Jokaisen tiekunnan tulee tarkistaa ja ilmoittaa ajantasaiset yhteystietonsa maanmittauslaitoksen ylläpitämään yksityistierekisteriin, jonka voi helpommin tehdä maanmittauslaitoksen nettisivujen kautta – valitse tiekunnan yhteystiedot. Digiroadiin ilmoitettavat tiedot koskee mahdollisia tietä koskevia painorajoituksia tai tien käytön kieltoja. Ne voi helpoimmin ilmoittaa sähköpostitse, info@digiroad.fi.

Yksityistien kunnossapidon kunnanavustuksen vuosittainen hakuaika on yleensä maaliskuun loppuun mennessä. Hausta ilmoitetaan kunnan nettisivuilla ja Kangasniemen Kunnallislehdessä.

Tieavustushakemus

Hakemuskaavakkeen voi myös tulostaa paperille ja toimittaa määräaikaan mennessä kuntaan esim. postitse osoitteella: Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi. Hakemuskaavakkeita on saatavana myös kunnan teknisestä toimistosta.

Avustus yksityistien perusparannukseen

Myös yksityistien perusparannukseen voi edelleenkin saada avustusta. Perusparannusavustuksilla ei ole määrättyä vuosittaista hakuaikaa, vaan niitä voi hakea aina hankkeen tullessa vireille. Perusparannusavustukset ovat harkinnanvaraisia ja niistä päätetään kulloinkin tapauskohtaisesti.

Valtionavustukset ELY-keskuksen kautta

Myös valtiolta voi edelleenkin hakea avustusta yksityisteiden tienpitoon ELY-keskuksen kautta.

Lisätiedot

Jouko Romo

maankäyttöteknikko (poissaoloviikot: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49)

040 515 1736 jouko.romo@kangasniemi.fi