#

Kunta ja hallinto

Johtoryhmä

V. 2021–

Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja

puh. 040 736 6053
kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Sari Linturi-Sahlman
hallintojohtaja
(johtoryhmän sihteeri)
puh. 040 523 8018
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Marja-Terttu Koivula
talous- ja hankepäällikkö

puh. 040 688 7545
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Mikko Korhonen
tekninen johtaja

puh. 040 515 1739
mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Osmo Polas
sivistys- ja hyvinvointijohtaja

puh. 040 678 1410
osmo.polas@kangasniemi.fi

Johtoryhmän tehtävä

Johtoryhmällä on keskeinen rooli kunnan strategisessa ja tuloksellisessa johtamisessa. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että kuntaorganisaatio toimii kokonaisuutena kunnan strategian suuntaan päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmä on kunnanjohtajan johtamistyön apuna sovitettaessa yhteen eri puolella kuntaorganisaatiota tapahtuvaa valmistelua, kehittämistä, viestintää ja yhteistoimintaa. Vaikka johtoryhmällä ei ole lainsäädännöllä vahvistettua asemaa, on sillä käytännössä keskeinen rooli kunnan johtamisessa ja johtoryhmätyöskentelyn voidaan sanoa vakiintuneen osaksi kuntien johtamisjärjestelmää.

Kuntaliitto.fi