#

Kunta ja hallinto

Kunnanvaltuusto

1.8.2021-​31.5.2025

Ajantasainen kokousaikataulu

Puheenjohtaja
Vehmala Tommi (Kesk.)
040 079 6747
tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

II varapuheenjohtaja
Ossi Kerttu (Kok.)
0400 420 926
kerttu.ossi.lh@kangasniemi.fi

I varapuheenjohtaja
Hokkanen Mikko (SDP)
050 544 0882
mikko.hokkanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuutetut

Albrecht Henna (Kesk.)
044 207 0280
henna.albrecht.lh@kangasniemi.fi

Halttunen Milja (Kesk.)
044 333 9263
milja.halttunen.lh@kangasniemi.fi

Hokkanen Simo (Kok.)
040 064 5159
simo.hokkanen.lh@kangasniemi.fi

Hämäläinen Sulo (SDP)
040 743 3395
sulo.hamalainen.lh@kangasniemi.fi

Hänninen Pasi (SDP)
040 768 6420
pasi.hanninen.lh@kangasniemi.fi

Janhunen Tuomo (Kesk.)
040 079 6803
tuomo.janhunen.lh@kangasniemi.fi

Juntunen Maisa
(Vihr.)
050 337 8211
maisa.juntunen.lh@kangasniemi.fi

Kuusjärvi Markku (SDP)
040 036 5016
markku.kuusjarvi.lh@kangasniemi.fi

Lahikainen Eetu (PS)
040 502 9205
eetu.lahikainen.lh@kangasniemi.fi

Lahikainen Tero (Kesk.)
050 372 4822
tero.lahikainen.lh@kangasniemi.fi

Laitinen Marja-Leena (Kesk.)
040 575 3682
marja-leena.laitinen@kangasniemi.fi

Laukkarinen Jaana (SDP)
050 549 5876
jaana.laukkarinen.lh@kangasniemi.fi

Lindholm Terttu-Liisa (PS)
040 142 1888
terttu-liisa.lindholm.lh@kangasniemi.fi

Luukkainen Kari (Kesk.)
040 024 4508
kari.luukkainen.lh@kangasniemi.fi

Marttinen Tero (Kesk.)
040 765 2674
tero.marttinen.lh@kangasniemi.fi

Ollikainen Mika (Vihr.)
040 570 8838
mika.ollikainen.lh@kangasniemi.fi

Nykänen Tapani (Kesk.)
044 063 5258
tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Pirttiaho Susanna (Kesk.)
040 529 6699
susanna.pirttiaho.lh@kangasniemi.fi

Pylvänäinen Roope (Kesk.)
040 482 4149
roope.pylvanainen.lh@kangasniemi.fi

Sappinen Sirpa (KD)
0400 573 045
sirpa.sappinen.lh@kangasniemi.fi

Tanttu Ilkka (Kesk.)
040 565 3521
ilkka.tanttu.lh@kangasniemi.fi

Viljanen Tapio (PS)
041 755 0012
tapio.viljanen.lh@kangasniemi.fi

Vornanen Tuula (SDP)
040 534 3836
tuula.vornanen.lh@kangasniemi.fi

Väisänen Tiina (SDP)
040 551 5082
tiina.vaisanen.lh@kangasniemi.fi

Läsnäolo-oikeutetut
Harri Aalto, vanhus- ja vammaisneuvoston pj.

Rojda Goy, nuorisovaltuuston pj.

Kunnanjohtaja
Kainulainen Kimmo
040 736 6053
kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä
Linturi-Sahlman Sari
040 523 8018
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

kokousnuija
Kunnanvaltuuston toiminta ja tehtävät

Valtuusto on kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu valtuustolle.

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.

Valtuuston tehtäviin kuuluu

 • päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kuntaliitto.fi