#

Kunta ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Kokousajat syyskaudella 2021

Valtuustokauden 2021-2025 kokousaikataulu julkaistaan myöhemmin. Ensimmäinen valtuuston kokous pidetään maanantaina 23.8.2021 klo 18:00. Valtuuston yhteystiedot päivitetään uuden valtuustokauden alettua.

Puheenjohtaja
Tommi Vehmala (Kesk.)
040 079 6747
tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

II varapuheenjohtaja
Tapio Viljanen (PS)
041 755 0012
tapio.viljanen.lh@kangasniemi.fi

I varapuheenjohtaja
Tuula Vornanen (SDP)
040 534 3836
tuula.vornanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuutetut

Heikkinen Marjo (Vihr.)
040 058 0586
marjo.heikkinen.lh@kangasniemi.fi

Hokkanen Simo (Kok.)
040 064 5159
simo.hokkanen.lh@kangasniemi.fi

Hämäläinen Sulo (SDP)
040 743 3395
sulo.hamalainen.lh@kangasniemi.fi

Janhunen Tuomo (Kesk.)
040 079 6803
tuomo.janhunen.lh@kangasniemi.fi

Juntunen Maisa
(Vihr.)
050 337 8211
maisa.juntunen.lh@kangasniemi.fi

Kuitunen Eija (KD, sit.)
040 520 1101
eija.kuitunen.lh@kangasniemi.fi

Kuusjärvi Markku (SDP)
040 036 5016
markku.kuusjarvi.lh@kangasniemi.fi

Leskinen Sari (Kesk.)
040 760 9063
sari.leskinen.lh@kangasniemi.fi

Luukkainen Kari (Kesk.)
040 024 4508
kari.luukkainen.lh@kangasniemi.fi

Nykänen Tapani (Kesk.)
044 063 5258
tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Paavilainen Tuula (Kesk.)
044 285 7695
tuula.paavilainen.lh@kangasniemi.fi

Pietarinen Rauni (Kok.)
040 578 1587
rauni.pietarinen.lh@kangasniemi.fi

Pylvänäinen Petri (Kok.)
040 065 4329
petri.pylvanainen.lh@kangasniemi.fi

Pylvänäinen Roope (Kesk.)
roope.pylvanainen.lh@kangasniemi.fi

Raatikainen Juhani (SDP)
040 548 6824
juhani.raatikainen.lh@kangasniemi.fi

Sappinen Sirpa (Kesk.)
0400 573 045
sirpa.sappinen.lh@kangasniemi.fi

Savolainen Jani (SDP)
044 511 2734
jani.savolainen.lh@kangasniemi.fi

Synberg Kari (Sin.)
050 344 2848
kari.synberg.lh@kangasniemi.fi

Tiihonen Hannu (Kesk.)
040 065 3582
hannu.tiihonen.lh@kangasniemi.fi

Tiihonen Suvi (Vihr.)
044 971 5279
suvi.tiihonen.lh@kangasniemi.fi

Tiusanen Hannu (Kesk.)
040 830 1023
hannu.tiusanen.lh@kangasniemi.fi

Tommola Arto (Kesk.)
050 025 5252
arto.tommola.lh@kangasniemi.fi

Tulla Matti (Kesk.)
040 065 5692
matti.tulla@tulla.fi

Viljanen Tapio (PS)
041 755 0012
tapio.viljanen.lh@kangasniemi.fi

Väisänen Tiina (SDP)
040 551 5082
tiina.vaisanen.lh@kangasniemi.fi

Läsnäolo-oikeutetut
Laitinen Pirjo, vanhus- ja vammaisneuvoston pj.

Sävilammi Marjaana, kunnanhallituksen jäsen

Rautiainen Roosa, nuorisovaltuuston pj.

Kunnanjohtaja
19.7.2021 alkaen Kimmo Kainulainen
040 736 6053
kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä
Sari Linturi-Sahlman
040 523 8018
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

kokousnuija
Kunnanvaltuuston toiminta ja tehtävät

Valtuusto on kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu valtuustolle.

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.

Valtuuston tehtäviin kuuluu

 • päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kuntaliitto.fi