#

Kunta ja hallinto

Osallistu ja vaikuta

Kunnan toiminnan suunnittelu, päätöksenteko ja toteutus tapahtuu parhaiten, kun kuntalaiset osallistuvat siihen. Asukkaiden osallistumiseen kiinnitetään paljon huomiota kuntalaissa.

Kuntalaisten halu kantaa vastuuta paikallisyhteisöstään vaikuttaa kunnan tulevaisuuteen. Elävä kuntademokratia on edellytys, jotta voidaan säilyttää kunnan elinvoimaisuus, toimintakykyisyys, uudistumiskykyisyys ja toiminnan tuloksellisuus.

Kuntaliitto: Keskiössä kuntalainen – kuntademokratian kehittämisen suuntaviivat 2015

Kangasniemellä voit vaikuttaa oman kuntasi asioihin esimerkiksi tekemällä aloitteita ja lähettämällä palautetta ja kysymyksiä, ottamalla yhteyttä luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kangasniemen kunnan esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät kunnan verkkosivujen päätöksenteko-osiosta sekä kunkin päättävän elimen yhteydestä. Lisäksi toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävillä ja niihin tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Suomen kansalaisena sinulla on äänioikeus vaaleissa. Kuntalainen voi asettua ehdokkaaksi valtuustoon ja hänet voidaan valita kunnan luottamustehtäviin.

Kangasniemellä toimivat nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.

Vaikuta:

vaaliuurna