#

Varhaiskasvatus

Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen opas lasten huoltajille

Huoltajien opas on päivitetty. Löydät siitä kaiken, mitä on hyvä tietää varhaiskasvatuksesta, hoitopaikan hakemisesta, hoidon varaamisesta ja laskutuksesta.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksesta perittävien asiakasmaksujen indeksitarkastus on tullut voimaan 1.8.2020. Asiakasmaksuihin vaikuttavia tulorajoja ja ylintä maksua on muutettu. Tiedot löytyvät Kangasniemen kunnan päivitetystä tiedotteesta.


POJO-projekti Kangasniemen varhaiskasvatuksessa

POJO=positiivinen joukossa oppiminen

KANNUSTAMINEN, VÄLITTÄMINEN, YHDESSÄ TEKEMINEN

Lue koko uutinen


Arviointiperustainen laadunkehittäminen varhaiskasvatuksessa

Arviointiperustainen laadunkehittäminen varhaiskasvatuksessa -hanke on neljän kunnan – Mäntyharju, Hirvensalmi, Kangasniemi ja Pertunmaa – yhteinen ponnistus varhaiskasvatuksessa olevien lasten elämänlaadun parantamiseksi. Hanke alkaa vuoden 2019 lokakuussa ja päättyy vuoden 2020 toukokuussa.
Sen tavoitteena on:

  • Tukea henkilöstöä löytämään laadunarviointiin ja tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja varhaiskasvatustyön kehittämiseksi
  • Lisätä henkilöstön ja johtajien työhyvinvointia
  • Kehittää varhaiskasvatuksen johtamista
  • Edistää yhteisöllistä työtapaa

Arvioinnit ovat osa Itä-Suomen yliopiston johtamaa tutkimusta ja ne rakentuvat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatimiin linjauksiin. Hankekuntien varhaiskasvatusta on mahdollista verrata valtakunnallisiin arviointituloksiin. Hankkeeseen osallistuu kuntien varhaiskasvatuksen koko henkilöstö sekä lasten vanhemmat varhaiskasvatuksen kokemusasiantuntijoina. Hankkeen toteuttajina ovat professori (emer.) Eeva Hujala Tampereen yliopistosta ja johdon kouluttaja/ työnohjaaja Veijo Nivala.

Työntekijöiden ja johtajien ammatillisen osaamisen kehittyminen näkyy käytännössä varhaiskasvatuksen laadun kehittymisenä. Viime kädessä kyse on lasten hyvän elämänlaadun, oppimisen ja turvallisen kasvun rakentumisesta varhaiskasvatussuunnitelmissa kirjattujen periaatteiden mukaisesti.

Siirry takaisin sivun alkuun


POJO-projekti Kangasniemen varhaiskasvatuksessa

POJO=positiivinen joukossa oppiminen

Lähdimme liikkeelle Kangasniemen varhaiskasvatuksen arvoista, joista kehitimme kolme mielestämme sopivaa arvoa tämän projektin pohjaksi. Arvoiksi valittiin

KANNUSTAMINEN, VÄLITTÄMINEN,

YHDESSÄ TEKEMINEN

Valitsimme jokaiselle kuukaudelle teeman, joka sisältää asioita, joita aikuiset ja lapset yhdessä harjoittelevat.

Marraskuun teema

Lapset: Tervehdin, katson silmiin (tervehdin lapsia ja aikuisia)
Aikuiset: Tervehdin ja puhun ystävällisesti lapsille, huoltajille ja työkavereille

Joulukuun teema

Lapset:
Kuuntelen
En puhu yhtä aikaa, kuuntelen myös aikuista, käytän puheääntä
Aikuiset:
Kuuntelen aidosti
Osoitan, että asiasi on tärkeä

Toivottavasti harjoittelumme tuottaa tulosta ja huomataan myös kaikkialla, missä liikumme!

Siirry takaisin sivun alkuun

12.1.2021

Vauvabonus

Vuonna 2021 Kangasniemen kunta myöntää 300 euron arvoisen vauvabonuksen kaikille vuoden aikana Kangasniemellä syntyneille vauvoille.

16.12.2020

Peruskoulun 4.-luokkalaiset saavat numerot välitodistukseen

Opetushallitus julkaisi päivitetyn version perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointia koskevasta luvusta helmikuussa 2020. Uusi arviointiluku kumoaa

13.10.2020

Palautteen antaminen kouluverkkoselvityksestä

KUULUTUS Kangasniemi-salissa järjestettiin kuulemistilaisuus maanantaina 12.10.2020 kouluverkkoselvitykseen liittyen. Kangasniemen kunnanvaltuusto päättää 23.11.2020 mahdollisista muutoksista kouluverkon