#

Opetus

Oppilaan hyvinvointi ja terveys

Oppilas- ja opiskeluhuollon tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, koulunkäynnin tukeminen, terveen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä neuvonta ja ohjaus. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Palveluihin kuuluvat mm. terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat jatkotutkimukset ja erityistyöntekijöiden (koulupsykologi, koulukuraattori) palvelut. Myös kouluyhteisöjen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset ja toimenpiteiden seuranta sekä arviointi kuuluvat oppilashuoltotyöhön.

Oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstö tekee yhteistyötä kotien ja koulun välillä sekä koulun henkilökunnan ja muun terveydenhuollon, terveysvalvonnan, nuoriso- ja sosiaalitoimen ym. viranomaisten kanssa tarvittaessa. Kaikilla kouluilla kokoontuvat eri asiantuntijoista koostuvat moniammatilliset oppilashuoltotyöryhmät huolehtien oppilaiden hyvinvoinnista. Ryhmän muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Yhteystiedot

Hyvinvointialue Eloisa:
Oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

Kirjeposti kulkee osoitteella

Kankaisten koulukeskus
Oppilas- ja opiskeluhuolto
Kankaistentie 5
51200 Kangasniemi