#

Kunta ja hallinto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Kokousajat kevätkaudella 2021

  • perjantai 22.1.2021
  • perjantai 19.2.2021
  • perjantai 19.3.2021
  • perjantai 23.4.2021
  • perjantai 21.5.2021
  • perjantai 18.6.2021

Kokousten alkamisaika on kello 13.00.

Puheenjohtaja
Simo Hokkanen
0400 645 159
simo.hokkanen.lh@kangasniemi.fi

Varapuheenjohtaja
Jani Savolainen
044 511 2734
jani.savolainen.lh@kangasniemi.fi

Jäsenet

Arto Tommola
050 025 5252
arto.tommola.lh@kangasniemi.fi

Paula Kuitunen
045 692 9208
paula.kuitunen.lh@kangasniemi.fi

Tuula Paavilainen
044 285 7695
tuula.paavilainen.lh@kangasniemi.fi

Roope Pylvänäinen
040 482 4149
roope.pylvanainen.lh@kangasniemi.fi

Eija Kuitunen
040 520 1101
eija.kuitunen.lh@kangasniemi.fi

Hanna Eskelinen
050 491 9796
hanna.eskelinen.lh@kangasniemi.fi

Kaija Koskinen
0400 513 951
kaija.koskinen.lh@kangasniemi.fi

Esittelijä
Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
040 534 5785
mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kunnanhallituksen edustaja
Marjaana Sävilammi
0400 341 410
marjaana.savilammi.lh@kangasniemi.fi

kokousnuija

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset

pääsääntöisesti perjantaisin klo 13.00

Lautakunnan toiminta ja tehtävät

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle.

Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

Kuntaliitto.fi