#

Kunta ja hallinto

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Kokousajat kevätkaudelle 2024

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti perjantaisin klo 9.30 alkaen. Kokouspäivät kevätkaudella 2024 ovat 19.1., 9.2., 14.3., 19.4., 24.5. ja 14.6.2024 (muutokset mahdollisia)

Puheenjohtaja
Pirttiaho Susanna
040 529 6699
susanna.pirttiaho.lh@kangasniemi.fi

Varapuheenjohtaja
Savolainen Jani
044 511 2734
jani.savolainen.lh@kangasniemi.fi

Jäsenet

Albrecht Henna
044 207 0280
henna.albrecht.lh@kangasniemi.fi

Juntunen Maisa
050 337 8211
maisa.juntunen.lh@kangasniemi.fi

Koskinen Kaija
040 051 3951
kaija.koskinen.lh@kangasniemi.fi

Lindholm Terttu-Liisa
040 142 1888
terttu-liisa.lindholm.lh@kangasniemi.fi

Marttinen Tero
040 765 2674
tero.marttinen.lh@kangasniemi.fi

Pajunen Juha
040 092 9705
juha.pajunen.lh@kangasniemi.fi

Pylvänäinen Roope
040 482 4149
roope.pylvanainen.lh@kangasniemi.fi


Esittelijä
Polas Osmo, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
040 678 1410
osmo.polas@kangasniemi.fi

kokousnuija

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset

pääsääntöisesti perjantaisin klo 9.30.

Lautakunnan toiminta ja tehtävät

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle.

Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

Kuntaliitto.fi