#

Rakentaminen

Maanrakennustyöt ja puiden kaataminen

Maisematyölupa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen päätösviranomainen on kunnan rakennustarkastaja.

Toimi näin

Lupa haetaan Lupapiste.fi palvelun kautta. Paperisia lupahakemuksia otetaan vastaan, mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta Lupapiste.fi käyttöön, tällöin muutamme hakemuksen sähköiseen muotoon. Hakemukseen tulee liittää suunnitelma kyseisestä toimenpiteestä tarvittavassa laajuudessa.

Lisätietoja

Takaisin ylös