#

Rakentaminen

Maanrakennustyöt ja puiden kaataminen

Maisematyölupa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen päätösviranomainen on kunnan rakennustarkastaja.

Toimi näin

Lupa haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta. Paperisia lupahakemuksia otetaan vastaan. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta Lupapiste.fi käyttöön, muutamme hakemuksen sähköiseen muotoon. Hakemukseen tulee liittää suunnitelma kyseisestä toimenpiteestä tarvittavassa laajuudessa.

Lisätietoja

Rakennusvalvontatoimisto
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
Kangasniemen kunnantalo

Palveluajat
Ma – pe 9.00 – 15.00

Rauno Kuokkanen

rakennustarkastaja

040 534 5790 rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Päivi Puukari

toimistosihteeri (rakennusvalvonta)

040 678 1007 paivi.puukari@kangasniemi.fi