#

Rakentaminen

Rakentamisen luvat

Rakennus- ja toimenpidelupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä toimenpideilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennusjärjestyksessä on määrätty eri toimenpiteiden lupamenettelyjen soveltamisesta.

Rakennushankkeen suunnittelijoiden kelpoisuudesta on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lupamenettelyyn liittyy myös naapureiden kuuleminen. Rakentamaan saa ryhtyä vasta, kun lupapäätös on lainvoimainen.

Toimi näin

Hae rakennus- ja toimenpidelupa sekä toimenpideilmoitus Lupapiste.fi -palvelusta. Tapauksissa joissa Lupapiste.fi-palvelun käyttö ei ole hakijalle mahdollista otamme vastaan paperisen hakemuksen jonka muutamme sähköiseen muotoon. Tästä työstä perimme rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat mukaisen maksun.

Purkamislupa

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Toimi näin

Hae rakennus- ja toimenpidelupa sekä toimenpideilmoitus Lupapiste.fi -palvelusta. Tapauksissa joissa Lupapiste.fi-palvelun käyttö ei ole hakijalle mahdollista otamme vastaan paperisen hakemuksen jonka muutamme sähköiseen muotoon. Tästä työstä perimme rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden ja taksan mukaisen maksun.

Yhteystiedot

Rakennusvalvontatoimisto
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
Kangasniemen kunnantalo

Palveluajat
Ma – pe 9.00 – 15.00

Rauno Kuokkanen

rakennustarkastaja

040 534 5790 rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Päivi Puukari

toimistosihteeri (rakennusvalvonta)

040 678 1007 paivi.puukari@kangasniemi.fi