Julkaistu: 12.12.2023

Kesäkukkakyselyn tuloksia

Kunnan puistopuutarhurin kooste saadusta palautteesta

Kyselyn tarkoitus

Asukkailta pyydettiin vastauksia kesäkukkakyselyyn 26.9.–10.10.2023. Vastauksia saatiin 83.

Kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi puistopuolen resursseista on 2021 lähtien vähennetty 56% työllistämisrahoista. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa kaikkea ei yksinkertaisesti ole mahdollista hoitaa entiseen malliin. Kyselyllä oli tarkoitus selvittää missä kukkaistutuksilla on eniten merkitystä, jotta hoito voidaan kohdentaa paremmin.

Kangasniemen kunnan kuntastrategiassa halutaan antaa asukkaille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Tämä kysely oli osa asukkaiden osallistamista.

Huomioita kyselyn tuloksista

Eniten oli huomattu Lapassillan ja torin istutukset, vähiten kunnantalon takapihalla, vanhainkodilla, matkakiinteistössä, ympäristöterveydenhuollon talolla, Hiski Salomaan muistomerkillä ja kunnantalon ovilla olleet istutukset. Näiden muualle sijoittamista tai poistamista kannattaa siis miettiä.

Yleisesti ottaen vastanneitten mielestä istutukset olivat kauniita, “huonoinkin” istutus sai arvosanaksi 3,6/5.  Ne ihmiset, jotka kyseiset “huonosti huomatut” istutukset olivat nähneet, pitivät niitä kyllä kauniina.

Erittäin moni vastaaja kiitteli kauniita kukkia ja niiden hyvää hoitoa, mikä käy myös ilmi kyselyn numeerisista arvosanoista. Hoito oli kauttaaltaan arvostettu paremmin kuin 4/5. Kiitos tästä!

Vähiten arvostetut istutukset sijaitsivat Keskusparkissa. Näinköhän vielä koelaatikot kummittelivat mielessä, koska Keskusparkin istutuksissa oli täysin samoja kukkia kuin muuallakin? Jotkut ehdottomasti kuitenkin haluavat Keskusparkissakin olevan istutuksia, mutta huonot arvosanat saavat miettimään niiden jatkoa. Jotkut lisäksi olivat sitä mieltä, että Keskusparkissa on turha olla kukkia. Muuritiilistä tehty laatikko on muuten vain ladottu paikalleen, ei muurattu, ja siksi helppo purkaa tarvittaessa pois. Joutsantien-Salmelantien risteyksen istutukset saivat myös alhaisen arvosanan 3,85/5.

Kalliolantiellä oli nyt ensi kertaa istutuksia tien kunnostamisen ja yksisuuntaiseksi muuttamisen jälkeen. Istutuksista tuli paljon positiivista palautetta, kiitos siitä! Jonkun mielestä istutukset olivat siellä turhia.  Astioiden määrää vielä mietitään, samoin niiden sijoittelua. Kukkia Kalliolantielle joka tapauksessa tulee jatkossakin.

Torin istutukset olivat kokonaisuutena eniten vastaajien mieleen “siltakukkien” lisäksi. Varsinkin pylväsamppeleista pidettiin paljon. Jotkut kaipailivat torille jopa lisää kukkia. Mahdollisesti ensi kesäksi torille voidaan siirtää lisää laatikoita vähemmän pidetyistä paikoista. Uusien astioiden hankinta lienee vaikeaa, ellei mahdotonta. Osa vanhemmista istutuslaatikoista joudutaan joka tapauksessa poistamaan käytöstä liian huonokuntoisina.

Vastuksia kyselyn kommenttiosion tiedusteluihin

Istutusten sijoittelu

 • Liikenneympyrä ei ole kunnan hoidossa oleva alue. Taitelijan nimenomaisesta toivomuksesta siellä ei ole kukkia. Mielestäni siellä voisi toki olla muutama astia, esimerkiksi ympyrään johtavien liikenteen jakajien päällä. Tätä ehdotinkin heti, kun ympyrä valmistui. Ehdotus ei edennyt.
 • Joutsantien liikenteenjakajat eivät ole kunnan hoidossa. Meillä on kuitenkin lupa sijoittaa niihin istutuksia. Joidenkin vastaajien mielestä ne haittasivat näkyvyyttä. Yritämme ensi vuodeksi laittaa matalammat istutukset ja sijoittaa ne paremmin.
 • William Sarjalan tien levähdyspaikka Sotkalintuineen ei ole kunnan hoidossa olevaa aluetta. Kun patsas valmistui, ehdotin sinne kukkaistutuksen tekemistä mutta tähän ei annettu silloin lupaa. Useampi vastaaja tänne jotain toivoi, joten katsotaan asiaa uudelleen ensi vuonna.
 • Lapaskankaan sillalla olleet laatikot olivat ihastuttaneet monia vastaajia! Paikalla ei voi liikenne- ja työturvallisuussyistä olla laatikoita kuin yhdellä puolella. Tieliikenneviranomaisilta tuli ehdoton kielto kaksipuoleiselle istutukselle, jollaista alun perin suunnittelimme. Kukkien väriäkin oli kommentoitu. Tänä vuonna valkoinen oli edellisvuosina kuultu toive.
 • “Keskusparkissa” ei risteysalueella voi olla kovin korkeita istutuksia. Pyrimme sijoittamaan astiat niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa sekä liikenteelle, että pysäköimiselle.
 • Moni vastaaja oli sitä mieltä, että kukkaistutuksia pitäisi enemmän keskittää samoihin merkittäviin paikkoihin sen sijaan että niitä olisi “ympäri kylää”. Asiaa sietää harkita. Tämän kyselyn vastaukset tarjoavat paljon ideoita siihen! Tämä olikin yksi kyselyn tavoitteista.

Hankinnat ja istutusastiat

 • Kangasniemen kunta noudattaa kukkienkin hankinnassa hankintalakia ja kunnan omaa hankintasääntöä. Ne siis kilpailutetaan vuosittain. Kaikilla Suomen yrittäjillä on mahdollisuus osallistua. Mainittakoon että kilpailutukseen siirtyminen on pienentänyt kukkien hankintakustannuksia noin 40 %. Kukissa isoin kuluerä on kuitenkin edelleen aina hoito ja kastelu.
 • Istutusastioita meillä on todella monenlaisia. Olisi toki hienoa päivittää niitä ja hankkia joka paikkaan samanlaiset. Valitettavasti kustannussyistä tämä ei ole ihan helppoa ollut, mutta jokunen uusi astia on saatu hankittua. Astioissa tärkein ominaisuus on ulkonäön lisäksi käytettävyys. Olemme pyrkineet hankkimaan pääosin astioita, joissa on vesisäiliö. Tämä vähentää työtä huomattavasti ja tuo myös muuta säästöä. Käytämme kaikkia muitakin mahdollisia keinoja kastelutarpeen vähentämiseen.
 • Kukkien lajeista ja väreistä oli runsaasti kommentteja. Pyrimme hankkimaan helppohoitoisia ja näyttäviä kasveja. Tärkein ominaisuus on kuitenkin kestävyys (tuuli, kuumuus, kulutus ja sade). Tämä rajaa joitakin kasveja jo heti pois. Uusia lajeja kokeilemme aina mielellämme, samoin uusia värejä ja lajikkeita. Puistopuutarhurille voi esittää toivomuksia! Itse pidän hyvänä vaihtelua vuosittain – eri värejä ja erilaisia kasvutapoja vs. vuodesta toiseen samat ja samanväriset kasvit.
 • Kukkapylväitä kaivattiin lisää. Valitettavasti kyseinen astiatyyppi on todella kallis sekä hankkia että istuttaa. En helposti näe näitä tulevan uusia. Yrittänyttä ei toki laiteta! Sopivilla kukilla ne ovat todella näyttäviä.
 • Varkaudenkestäviä kukkia valitettavasti ei vielä ole jalostettu. Monesta paikasta reilusti varastettiin kukkia. Ilkivaltaakin nähtiin, onneksi se on vähentymään päin.

Kekoniitty ja muut niittyalueet

 • “Keskusparkin Heinäkoe” loppui jo viime vuonna. Mielestäni alan tutkimuksiin kannattaa silti mahdollisuuksien mukaan aina osallistua! Tänä kesänä olikin jo aivan erilaiset istutukset. 33 % vastaajista ei ollut näitä istutuksia huomannut.
 • Tehosähkön tontilla olevista kasoista (“kekoniitty”) oli joitakin kommentteja. Kunnalla ei ole mitään tekemistä näiden kanssa. Autoimme hieman alkuvaiheessa lainaamalla kalustoa ja työkaluja, siinä kaikki.
 • Useampikin vastaaja kaipaili “pörriäisniittyjä”. Näitä onkin jo tehty esimerkiksi Sotkalinnun entiseen pesäpaikkaan ja Lapaskankaan pallokentän ympäristöön. Puistopuolen työllistämisrahoihin kolmen viime vuoden aikana tehty 56 % vähennys saa aikaan reilua hoidon harventumista monilla alueilla ja pörriäisniittyjen teko on tässä oiva keino. Kukkaniittyjä tulee siis varmasti lisää.

Palautteen antaminen

 • Jos haluat antaa palautetta kunnan puistoalueista ja kukkaistutuksista, nopein tapa on soittaa suoraan puistopuutarhurille.

Kiitos kyselyyn vastanneille arvokkaasta palautteesta!

Ilkka Holma
puistopuutarhuri

ilkka.holma@kangasniemi.fi
p. 0400 516 944