#

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista

16.1.2020

Teknisen lautakunnan 21.1.2020 pöytäkirjan nähtävänäolo

Teknisen lautakunnan 21.1.2020 pidettävän kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantalolla 23.1.2020 kunnantalon aukioloaikana.

10.1.2020

Kyläkoulujen oppilaiden tekemä kirjastoesittely

Katso tästä Kirjastoesittely Kirjasto ja kyläkoulut tekivät Luovuutta multimodaalisesti -hankkeen osana virtuaalisen kirjastoesittelyn. Esittelyssä yhdistellään erilaisia medioita (ääntä, kuvaa, tekstiä sekä videoita).

9.1.2020

Julkipano / rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset 3.1.2020

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset 3.1.2020

2.1.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen 20.12.2019 numero 19/0650/03 koskien Kangasniemen kunnan tekemää valitusta jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-asiassa. Päätös, johon on liitetty valitusosoitus on nähtävänä kunnan asiointipisteessä 30 päivän ajan hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeinen päivä on 20.1.2020.

20.12.2019

Kangasniemen Matkailulehti 2020

Uusi Matkailulehti on julkaistu ja se jaetaan tammikuun alkuviikkoina kangasniemeläisiin talouksiin sekä vapaa-ajan asukkaiden kotiosoitteisiin. Lehteä on myös saatavana paikallisista liikkeistä sekä Kunnantalon matkailuneuvonnasta. Lehden voi lukea myös sähköisesti tästä linkistä.

18.12.2019

Kangasniemen ikäihmisten päivätoimintapalvelun sulkuajat

Ikäihmisten päivätoiminta on tauolla 23.12.2019- 7.1.2020 sekä 13.-19.4.2020.

17.12.2019

Alakoulujen arviointi uudistuu

Kangasniemellä alakoulujen oppilaat saavat jatkossa todistuksen kaksi kertaa vuodessa, joko sanallisena tai numeerisena.

17.12.2019

Tervetuloa Kangasniemen kunnan uusille verkkosivuille!

Kangasniemen kunnan uudet verkkosivut ovat avautuneet kuntalaisia ja muita kunnan palveluja käyttäviä varten. Tärkeänä periaatteena palvelua kehitettäessä on ollut asiakaslähtöisyys. Sivut on pyritty rakentamaan siten, että tieto löytyisi helposti ja palvelisi monenlaisia käyttäjiä. Etusivun kohderyhmälinkkien …

Takaisin ylös