#

Rakentaminen

Rakentamisen valvonta ja katselmukset

Työnjohtajat

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttämässä rakennushankkeessa tulee olla työn suorituksesta ja laadusta vastaavan työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.

Rakennuslupapäätöksessä on mainittu kiinteistön vesi- ja viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden vastaava työnjohtaja, jos ne ovat vaadittu.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on hyväksytty.

Katselmukset

Katselmuspyynnöt tilataan rakennustarkastajalta puhelimitse 040 5345 790 tai sähköpostilla rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi. Tilausta tehdessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

  • rakennusluvan numero
  • rakennuspaikan osoite
  • omistaja

Aloituskokous
Aloituskokous pidetään vastaavan työnjohtaja hyväksymisen jälkeen ja kokous pyritään pääsääntöisesti pitämään työmaalla ennen rakennustöiden aloittamista. Haja-asutusalueella aloituskokouksen yhteydessä yleensä suoritetaan rakennuspaikan merkitseminen.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman määrittäminen
Suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Ennen sijainnin merkintää tulee rakentajan alustavasti merkitä suunniteltu rakennuspaikka. Rajalinjojen tulee olla esteistä vapaana.

Rakennustyön aloitus
Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan, puh. 040 678 1007. Rakennuspaikalle on asetettava kyltti, josta ilmenee kuka rakentaa, mitä rakentaa ja milloin rakentaa.

Rakennekatselmus
Ajankohta: kun rakennuksen runko ja kantavat rakenteet ovat valmiit ja näkyvissä, eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty.

Savuhormikatselmus
Ajankohta: kun hormi on muurattu tai asennettu, tarvittavat palovillat asennettu ja rappaukset suoritettu ja hormi on näkyvissä kaikilta osiltaan.

Käyttöönottokatselmus
Ajankohta: kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen varsinaisen loppukatselmuksen suorittamista.

Loppukatselmus
Rakennuslupaehtojen mukainen loppukatselmus suoritetaan, kun rakennus- ja pihatyöt ovat valmiit ja rakennuslupapäätöksen edellyttämät ehdot katselmuksineen on täytetty.
Loppukatselmus tilataan suoraan rakennustarkastajalta puhelimitse 040 5345 790 tai sähköpostilla rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi.

Yhteystiedot

Rakennusvalvontatoimisto
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
Kangasniemen kunnantalo

Toimisto avoinna ma-pe 9.00 – 15.00 kunnantalolla.

Rakennustarkastaja tavattavissa varmimmin toimistolla maanantaisin 9.00 – 13.00.

Rauno Kuokkanen

rakennustarkastaja

040 534 5790 rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Päivi Puukari

toimistosihteeri

040 678 1007 paivi.puukari@kangasniemi.fi