Kaavoitukseen liittyvät tehtävät
Tonttien ja muiden maa-alueiden luovutus ja hankinta

Maankäyttöteknikko
Jouko Romo
040 515 1736

Voimassa olevat kaavat

Kaavoituskatsaus 2017 – 2018

Maakuntakaava

Vireillä olevat kaavat, kaavamuutokset

Malloksen-Sienijärven alueen rantayleiskaavoitus:
Kuulutus
Mitoitusvyöhykkeet
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ympäristöarviointi
Luontoselvityksen osa-alueet
Luontoselvityksen arvokohteet
Kyselylomake

Likoniemen ranta-asemakaava
Selostus kaavaehdotus
Kartta kaavaehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys
Liite

 


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU