Kaavoitukseen liittyvät tehtävät
Tonttien ja muiden maa-alueiden luovutus ja hankinta

Maankäyttöteknikko
Jouko Romo
040 515 1736

Voimassa olevat kaavat

Kaavoituskatsaus 2016 – 2017

Maakuntakaava

Vireillä olevat kaavat, kaavamuutokset

 


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU