#

Barn och utbildning

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik stödjer barnens tillväxt och utveckling tillsammans med hemmet. Den är en viktig del av barnens tillväxt och inlärningsväg och utgör grunden för livslångt lärande. Småbarnspedagogik erbjuds på kommunala daghem och av kommunal och privat familjedagvård.

Om ditt barn behöver dagvård, kontakta ledare för småbarnspedagogik.

Dagvårdsplatser

  • Kalliola daghem: Kalliolantie 1 och Niirasentie 5
  • Vuojalahti daghem: Vuojalahdentie 16
  • Koittila: familjedagvård i en grupp: Pölläkänmäentie 25
  • Fyra familjedagvårdare i Kangasniemi centrum
Kontaktuppgifter

Kommunens speciallärare inom småbarnspedagogik
Marja-Leena Pylväläinen
tel. 040 128 2848 (kl. 12-13)
marja-leena.pylvalainen@kangasniemi.fi