#

Varhaiskasvatus ja opetus

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Tuen tarve voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä. Tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestäminen pohjautuu Kangasniemen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Tavoitteet ja tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan yhteistyössä vanhempien ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii asiantuntijana lapsen yksilöllisten tarpeiden tunnistamisessa, tukitoimien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Marja-Leena Pylväläinen
puh. 040 128 2848 (parhaiten tavoitettavissa puhelimitse klo 12-13)
marja-leena.pylvalainen@kangasniemi.fi