Julkaistu: 15.11.2021

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Kangasniemen kunnan kehittämiseen

Uuden valtuustokauden alkaessa Kangasniemen kunta käynnistää kuntastrategian uudistamisen. Strategiassa nostetaan esille keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet, joihin kunta tulee valtuustokauden aikana suuntaamaan resursseja. Tavoitteet liittyvät mm. palvelujen järjestämiseen, asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä elinympäristön ja elinvoiman kehittämiseen.

Pyrkimyksenä on saada aikaan paitsi konkreettinen ja vaikuttava strategia-asiakirja myös osallistaa mahdollisimman monipuolisesti eri toimijoita ja sidosryhmiä strategian valmisteluun. Prosessin aikana kootaan tietoa ja kehittämistarpeita paitsi yksittäisiltä kuntalaisilta myös eri sidosryhmiltä; alueen järjestöiltä, yrityksiltä ja vapaa-ajan asukkailta. Myös eri väestö- ja ikäryhmien näkemysten huomiointi on tärkeää. Näkemysten yhteensovittamisesta ja strategian lopullisesta sisällöstä päättää Kangasniemen kunnanvaltuusto kevään 2022 kuluessa.

Strategiatyö käynnistyy marraskuun 2021 alussa kyselytutkimuksen avulla. Kuntalaisille ja sidosryhmille suunnattu kysely on avoinna 4.11.–24.11.2021.

Siirry vastaamaan kyselyyn tästä

Kyselyyn on mahdollisuus vastata myös paperiversiona, ja lomakkeita on saatavilla kirjastolta sekä kunnantalon asiointipisteeltä.

Vastaa siis kyselyyn ja ota rohkeasti kantaa Kangasniemen
– palvelujen kehittämiseen
– yritystoiminnan edistämiseen
– kylien ja kyläyhteisöjen edistämiseen
– järjestö- ja seuratoiminnan tukemiseen
– nuorten, perheiden ja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen
– elinympäristöön ja liikenneyhteyksiin
– vapaa-ajan asukkaiden asemaan ja palvelutarpeisiin
– jne.

Vastanneiden kesken arvotaan kaksi kahden hengen lippupakettia Waltteri Torikan konserttiin, joka on lauantaina 11.12.2021 klo 19 Kangasniemen kirkossa.

Lisätietoja

Kimmo Kainulainen, kunnanjohtaja, puh. 040 7366 053
kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Ilmakuva Kangasniemeltä