mökki ruska syksy

Julkaistu: 17.8.2021

Vapaa-ajan asukaskysely

Vapaa-ajan asukas, kausiasukas vai kenties kaksoiskuntalainen? Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta avasi kyselyn nimityksestä useammalla paikkakunnalla asuville.

Vastaa Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunnan kyselyyn, jonka löydät osoitteesta: https://survey.zef.fi/97988s9h/index.html .

Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta järjestää kyselyn, jossa se kerää Mikkelin seudulla vaikuttavilta toimijoilta mielipiteitä, perusteluja ja ideoita vapaa-ajan asukkaiden uudeksi nimitykseksi.

Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta on alueen kuntien perustama virallinen neuvoa-antava elin. Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunnan alueen muodostavat Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala. Vastaavaa elintä ei ole missään muualla.

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Puumalan vapaa-ajan asukas Ilkka Juva. Hän näkee, että valtuuskunta mahdollistaa alueella uudenlaista keskustelua monipaikkaisesta asumisesta: ”Mikkelin seutu on edelläkävijä, joka voi raivata tietä myös vapaa-ajanasukkaan nimeämisessä.”

Juva jatkaa: ”Monipaikka-asujat viettävät alueella pitkiäkin aikoja eikä asuminen keskity enää vain loma-aikoihin. Etätyö on noussut useissa ammateissa varteenotettavaksi vaihtoehdoksi ja varsinkin niin sanotut hybridiratkaisut ovat tulleet jäädäkseen. Tähän kehitykseen liittyy vapaa-ajan asuntojen parempi varustaminen, käyttö ympäri vuoden ja tämän seurauksena käyttöasteen kasvaminen. Enää ei siis ole kysymys pelkästään vapaa-ajanasumisesta eikä oikeastaan edes pelkästä passiivisesta asumisesta vaan osallistuvasta toiminnasta vakituisten asukkaiden rinnalla.”

Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta katsoo, että lisääntynyt asuminen ja monipuolistunut toiminta ovat vahvistaneet mökkiläisten sidettä seutuun, sen asioihin ja ihmisiin. Moni kokee vapaa-ajan asuntonsa henkiseksi kodikseen, vaikka virallinen osoite onkin toisaalla. Vakituiset osoitteet eivät olekaan kovin vakituisia; asuntoa vaihdetaan, paikkakunta ja asuinmaakin voivat monesti muuttua. Sen sijaan vapaa-ajan asuntoon liittyy kiintymys ja kiinnittäytyminen.

Valtuuskunta toivoo, että kysely osaltaan avaa valtiovallan silmiä, sille tosiasialle, että esimerkiksi terveydenhoito, pelastustoimi, tiestö ja tietoliikenteen palvelut pitäisi huomioida nykyistä paremmin ihmisten tosiasiallinen asuminen, kotipaikkakunnan sijaan.

Kysely on avoinna 31.8.2021 asti. Kyselyssä yhteystiedot jättäneiden vastaajien kesken arvotaan tuotepalkinto.

Lisätietoja:
Mikkelin vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Juva puh. 040 823 3218; ilkka.j.juva@gmail.com