#

Julkaistu: 23.12.2021

Työnsuunnittelijan määräaikainen virka

Kangasniemen kunnassa on haettavana työnsuunnittelijan (työhönvalmentaja/omavalmentaja) määräaikainen virka ajalle 14.2.2022 -13.2.2024. Tehtävä on työllistymistä edistävää toimintaa ja hakijan tulee olla työtön työnhakija.

Määräaikaisuuden perusteena on kuntien työllisyydenhoidon tehtävien ja viranomaistehtävien lisääntyminen työllisyyden kuntakokeilun myötä. Tehtävä sijoittuu kunnan hallintopalveluiden työllisyyspalveluihin.  Työstä on 50 % työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvia viranomaistehtäviä.

Työnsuunnittelijan tehtävänä on välittää työtä ja tukea työllistymistä avoimille työmarkkinoille, rakentaa työllistymissuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa sekä ohjata ja tukea suunnitelman toteutumista ja yksilöidyn palveluketjun onnistumista. Asiakastyön kohderyhmänä ovat alueen työnhakijat. Tehtäviin kuuluu verkosto- ja yritysyhteistyötä. Järjestöjen kanssa tehtävä työllisyydenhoidon kehittäminen ja yhteistyö on keskeinen osa tehtävänkuvaa. Tehtävänkuvaa voidaan osittain kohdentaa valittavan henkilön vahvuuksien ja osaamisalueen mukaan. 

Tehtävän hoitamisessa katsotaan eduksi soveltuva koulutus ja / tai riittävä työkokemus työllisyydenhoidon tehtävistä, tehtävänkuva edellyttää vähintään 2-3 vuoden työkokemusta. Katsomme eduksi työhallinnon työkokemuksen ja / tai muissa työllisyydenhoidon tehtävissä toimimisen. Arvostamme työmarkkinoiden, koulutusjärjestelmän ja ammattialojen hyvää tuntemusta, kokemusta asiakaspalvelusta ja ohjauksellisesta, ratkaisukeskeisestä työotteesta, hyviä motivointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä soveltaa eri ohjeita ja lainsäädäntöä käytännön työssä. Lisäksi arvostamme joustavuutta, yhteistyökykyä, valmiutta kohdata muutoksia, hyviä työyhteisötaitoja sekä kykyä johtaa omaa työtään asiantuntijana.

Palkkaus KVTES, 2296,77 euroa/kk
Työaika 36 h 15 min/vko
Määräaikainen (yli 12 kk)
Työpaikka Kangasniemen kunta, Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi

Hakemusten jättäminen:
Täytä hakemus liitteineen (työ- ja koulutodistukset) viim. 27.1.2022 klo 16.00 mennessä Kuntarekry.fi -palvelussa.

Lisätietoja:
Työllisyyskoordinaattori Helena Vartiainen, p. 040 7062122, helena.vartiainen@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman, p. 040 523 8018,  sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi