Julkaistu: 17.2.2021

Työkykykoordinaattori auttaa osatyökykyisten työllistymisessä ja työllistämisessä

Etelä-Savon TE-toimistoon on palkattu osatyökykyisten asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi työkykykoordinaattori Suomen hallituksen työkykyohjelman mukaisesti. Ohjelmaa luotsaavat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. – Olen aloittanut työkykykoordinaattorin työt syksyllä 2020 toiminta-alueenani koko Etelä-Savo, kertoo työkykykoordinaattori Mirja Hirvonen Etelä-Savon TE-toimistosta.

Työkykyohjelma sisältää sekä työvoimapoliittisia että sosiaali- ja terveyspoliittisia toimia, jotka tähtäävät osatyökykyisten työllisyyttä tukevien palvelujen yhteensovittamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa niistä toimista, jotka liittyvät osatyökykyisille suunnattuihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä etuuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää työvoimapalveluja. Tämä työkykykoordinaattorin työ on määräaikainen heinäkuun loppuun 2022 asti, täydentää Hirvonen.

Työkykykoordinaattori auttaa niin työnantajia kuin työnhakijoita työllistymisen edistämisessä

Työkykykoordinaattori on TE-toimiston työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, jonka tehtävänä on löytää ja kehittää räätälöityjä ratkaisuja osatyökykyisen työllistymisen edistämiseksi. – Osatyö-kykyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on jokin vamma tai sairaus, mikä vaikuttaa hänen työntekoonsa, mutta ei kokonaan estä sitä. Työkykykoordinaattorin tehtäviin kuuluvat henkilöasiakaspalvelu, työnantaja- ja yritysyhteistyö sekä osatyökykyisten asiakkaiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen, luettelee Hirvonen.

Työkykykoordinaattori löytää osatyökykyiselle keinot työn aloittamiseen

Työkykykoordinaattori kehittää osatyökykyisten asiakkaiden palveluprosesseja, joissa tavoitteena on tunnistaa osatyökykyisyys mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ohjata asiakas oikea-aikaisesti palvelutarpeensa mukaisiin palveluihin, kuten työ- ja toimintakyvynarviointeihin, työeläkelaitoksen tai Kelan ammatillisiin kuntoutuksiin. Osatyökykyisyyden tunnistaminen mahdollistaa myös sen, että asiakkaalle voidaan kohdentaa soveltuvia töitä sekä työllistymisen tueksi oikeanlaiset tukipalvelut, esim. työkokeilu, palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki. – Työnhakijasta Suomen järjestelmä eri toimijoineen voi vaikuttaa monimutkaiselta. Minä työkykykoordinaattorina voin pitää näitä lankoja käsissäni työnhakijan tueksi, korostaa Hirvonen.

Jos työnhaku ei tunnu onnistuvan, ota yhteyttä Oma asiointi-palvelussa tai soittamalla TE-puhelinpalveluihin

Asiakkaiden yleisimpiä vaikeuksia ovat lyhyen tai pitkäkestoisen työttömyyden lisäksi mielenterveys-, päihde- sekä tuki- ja liikuntaelinongelmat. – Asiakkaalle on oltava aikaa. Hänen asiansa eivät selviä parissa viikossa eivätkä usein puolessa vuodessakaan. Jos työnhakija kokee, että hän tarvitsee enemmän esim. tietoa, ohjausta tai apua omassa tilanteessaan, niin kannattaa jättää yhteydenottopyyntö te-palvelut.fi/oma asiointipalvelun kautta tai soittaa valtakunnalliseen henkilöasiakaspalveluun, neuvoo Hirvonen.- Etelä-Savon TE-toimiston asiakkailla on kaikilla oma vastuuvirkailija, jolle nämä yhteydenotot välittyvät ja tarvittaessa asia ohjautuu työkykykoordinaattorille.

Myös työnhaun alkaessa kannattaa rohkeasti tuoda esille työllistymisen kannalta oleellinen tieto esim. terveydentilaan liittyen, jotta asiaan voidaan heti päästä käsiksi ja asiakas ohjautuu oikeanlaisiin palveluihin ajoissa tai työkykykoordinaattorin asiakkaaksi, ohjeistaa Hirvonen. Asiakkaisiin ollaan yhteyksissä monikanavaisesti kasvokkain, puhelimella tai esim. Teams-yhteydellä koronatilanne huomioiden.

Työkykykoordinaattori vinkkaa työnantajille eri tukimuodoista osatyökykyisten palkkaamiseen

Työkykykoordinaattori auttaa myös työnantaja- ja yritysasiakkaita osatyökykyisten työnhakijoiden palkkaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on kannustaa työnantajia ja yrittäjiä huomioimaan osatyökykyiset varteenotettavina työnhakijaehdokkaina. Työkykykoordinaattori informoi työnantajia eri tukipalveluista sekä kertoo osatyökykyisten asiakkaiden työllistämisen tuen palveluista erilaisissa yrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa. – Olen myös yritys- ja työnantajapalveluiden tukena osatyökykyisten asiakkaiden rekrytointiprosessissa ja otan suoraan yhteyttä yrityksiin, kun he hakevat työvoimaa ja tarjoan heille sopivia ratkaisuja, täydentää Hirvonen.

Otathan rohkeasti yhteyttä, olitpa sitten työnhakija, työnantaja tai yhteistyökumppani. Mietitään yhdessä paras ratkaisu tilanteeseesi, kannustaa Hirvonen.

Lisätietoja verkkosivuilla:

·         Työkykykoordinaattori tukenasi- TE-palvelut

·         Työkyvyn tuen palveluja nivotaan yhdeksi kokonaisuudeksi – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Lisätietoja:

Mirja Hirvonen, työkykykoordinaattori,  puh. 0295 044 066, mirja.hirvonen@te-toimisto.fi, Etelä-Savon TE-toimisto