#

Julkaistu: 30.3.2020

Tiedote varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille

Tietoa varhaiskasvatuksen järjestämisestä poikkeusoloissa sekä maksuhyvityksistä lapsen ollessa poissa varhaiskasvatuksesta

Tiedote 30.3.2020

Varhaiskasvatuksen järjestäminen poikkeusoloissa

Kangasniemellä koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa kaikki varhaiskasvatusyksiköt toimivat edelleen. Kangasniemen varhaiskasvatuksessa toivotaan, että vanhemmat hoitaisivat lasta kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Varhaiskasvatusta järjestetään kaikille lapsille ja perheille, joiden hoitoa ei ole voitu järjestää muulla tavoin. Varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki sitä tarvitsevat lapset ja perheet.

Huoltajien osalta ei ole määritelty mitään erityisiä työntekijäryhmiä tai työnteon muotoja, vaan varhaiskasvatuksen palveluja voivat käyttää kaikki sitä tarvitsevat lapset ja perheet. Merkitystä ei siis ole sillä, työskentelevätkö huoltajat yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisillä aloilla vai eivät. Myös etätyötä tekevät huoltajat voivat viedä lapsensa varhaiskasvatukseen tarvittaessa.

Näin turvataan, että yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lapset pääsevät varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.

Lasta ei pidä tuoda sairaana varhaiskasvatukseen

Jos lapsi yskii, on nuhainen tai muuten on sairas, älä tuo lasta hoitoon.

Hyvitykset varhaiskasvatusmaksuihin

Kangasniemen sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen varhaiskasvatusmaksuihin tulevista hyvityksistä.

Mikäli vanhemmat pitävät lapsensa kotihoidossa suosituksen mukaisesti, ennalta ilmoitetut poissaolopäivät hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa.
Hyvitys annetaan ajalla 18.3.-13.4.2020. Jos valmiuslain mukaiset toimenpiteet jatkuvat, voidaan maksujen perimisestä soveltaa edellä mainittuja periaatteita toukokuun loppuun asti.

Maksuhyvityksen saa, kun lapsen poissaolosta on ilmoitettu hoitopaikkaan edellisenä päivänä. Poissaolo ilmoitetaan DAISYnetissä, puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Jos lapsi on poissa maanantaina, ilmoitus tulee tehdä viimeistään sunnuntaina.

Toivomme, että poissaolot ilmoitetaan mahdollisimman pitkältä ajanjaksolta yhdellä kertaa, jos se on mahdollista.

Tilanteet varhaiskasvatuksessa ja hoidon tarpeissa voivat muuttua

Vanhempien työvuoroihin, työtehtäviin, työaikoihin voi tulla muutoksia. Lomia ja muita vapaita voidaan joutua perumaan ym. Silloin heidän varhaiskasvatuksessa olevien lastensa hoidontarve/hoitoaika voi muuttua. Vuoropäivähoidon tarve voi lisääntyä.

Jotta huoltajat voivat tehdä työtään, on tärkeää, lasten hoitoasiat ovat kunnossa. Lapsilla on joustava ja turvallinen hoitopaikka vanhempien ollessa töissä.

Ota rohkeasti yhteyttä kaikissa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa

Henna Forss
varhaiskasvatuksen johtaja
henna.forss@kangasniemi.fi
puh. 040 678 3020                                                 

Riitta Tiusanen
Kalliolan päiväkodin varajohtaja
riitta.tiusanen@kangasniemi.fi
puh. 040 649 5199

Päivi Paappanen
toimistosihteeri, laskutus
paivi.paappanen@kangasniemi.fi
puh. 040 678 1006