#

Julkaistu: 17.3.2020

Tiedote oppilaiden huoltajille koulunkäynnin järjestelyistä

Hyvät oppilaat, oppilaiden vanhemmat ja henkilökunta,

valtioneuvosto suositti iltapäivän tiedotustilaisuudessa kuntia toimimaan seuraavasti:

  • varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidetään toiminnassa ja linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsenhoito kotona, menettelevät niin.
  • koulujen tilat suljetaan keskiviikkona 18.3.2020 aina 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään, lukuun ottamatta esiopetusta ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 lähiopetusta niiden oppilaiden osalta, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsenhoito kotona, menettelevät niin.
  • opetus- ja ohjausjärjestelyissä otetaan huomioon ne oppilaat ja opiskelijat, jotka eivät pysty opiskelemaan itsenäisesti tai hyödyntämään sähköisiä oppimisympäristöjä
  • opettajien tulee seurata oppilaiden osallistumista opetukseen päivittäin
  • poikkeusolot eivät muuta työntekovelvoitteita tai työnantajan työnjohto-oikeutta
  • perusopetuksen osalta suositellaan, että opetuksen järjestäjät pyrkivät järjestämään kouluruokailun alueellisesti ja oppilashuollon tukipalvelut
  • kokonaistavoitteena on, että opiskelu etenee suunnitelmien mukaisesti

Huomenna 17.3. koulut toimivat vielä normaalisti. Kotiin voi jäädä tänään maanantaina 16.3. lähetetyn kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Opetusta tullaan lähiviikkoina järjestämään sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen. Mikäli konetta ei ole kotona, sen voi huomenna koululta lainata. Tämä koskee vain niitä, joilta ei kotoa tablettia tai tietokonetta löydy.

Tiedotamme vielä tiistaina lisää. Jokaisen tulee nyt seurata Wilmaa ja opettajat ovat jo huomisen kuluessa yhteydessä jokaiseen luokkaan omista käytänteistään.

16.3.2020
Mikko Nislin, sivistys- ja hyvinvointijohtaja vs.