#

Julkaistu: 16.5.2023

Tiedote: Kangasniemen valokuvakilpailuun muutos

Kangasniemen valokuvakilpailua ei toteuteta aiemmin esitetyssä ja suunnitellussa
muodossa lähinnä ammattivalokuvaajilta saadun palautteen johdosta.

Kangasniemen kunnan ja valokuvakerhon yhteisenä tavoitteena oli osallistaa kuntalaisia ja valokuvauksen harrastajia kilpailuun, jonka avulla olisi saatu uudenlaisia näkökulmia myös kunnan visuaaliseen ilmeeseen ja viestintään.

Kangasniemen kunta
Kangasniemen valokuvakerho