Julkaistu: 29.11.2023

Tiedote: Joukkoliikenteen aamuvuoroa Jyväskylään ei pystytä toistaiseksi järjestämään

Pohjois-Savon ELY-keskus ei ole kilpailuttanut Mikkeli–Jyväskylä-linja-autoliikenteen aamuvuoroa, joten reitin ylläpitämiseen ei ole saatavissa julkista tukea. Aamuvuoro ei ole toteutumassa myöskään markkinaehtoisesti liikennöitsijöiden toimesta.

Kunta on ollut päätösten jälkeen aktiivisesti yhteydessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen viranomaisiin ja etsinyt ratkaisuvaihtoehtoja siten, että aamuvuoro voitaisiin toteuttaa. Myös kunnanhallitus on arvioinut tilannetta, ja useat kuntalaiset ovat ilmaisseet huolensa lakkautetun Mikkeli–Kangasniemi–Jyväskylä-aamureitin tarpeellisuudesta työmatka- ja opiskeluyhteytenä Jyväskylään. 

Kuntien välisestä liikennöinnistä vastaa lain mukaan ELY-keskus, minkä vuoksi kunta ei voi itsenäisesti kilpailuttaa tai järjestää tällaista liikennettä. Erillisten neuvottelujen ja vetoomusten jälkeen Pohjois-Savon ELY-keskus on yhteistyössä Kangasniemen kunnan kanssa tehnyt pikakilpailutuksen uudesta aamureitistä Kangasniemeltä Lievestuoreelle, josta matkustajilla olisi ollut jatkoyhteys Jyväskylään.

Pienen käyttäjämäärän vuoksi kunnanhallitus on kuitenkin päättänyt kokouksessaan 20.11.2023 hylätä tarjoukset uudesta linjasta. Kustannukset olisivat olleet suhteettoman suuret verrattuna odotettuun käyttöön. Näin ollen uutta aamuvuoroa Jyväskylään ei pystytä ainakaan toistaiseksi järjestämään.

Päätös on ymmärrettävästi harmillinen niille, joille poistunut liikenneyhteys Jyväskylään on ollut tärkeä työmatka- ja opiskeluyhteytenä. Kangasniemi on yksi niistä pienistä kunnista, joissa joukkoliikenteen valtionavustusten väheneminen näkyy liikenneyhteyksien lakkautumisena.

Kangasniemen kunta etsii kuitenkin aktiivisesti vaihtoehtoja liikenneyhteyksien kehittämiseksi, jos uusia mahdollisuuksia ilmenee.

Olemme myös edelleen avoimia kuulemaan näkemyksiänne ja tarpeitanne liikenneyhteyksistä. Voit jättää palautetta kunnan verkkosivujen palautelomakkeen kautta: https://www.kangasniemi.fi/kunta-ja-hallinto/asiointi/aloitteet-ja-yhteydenotot/palaute/

Kangasniemen kunta