#

Julkaistu: 18.5.2022

TIEDOTE 18.5.2022: Ukrainalaisten vastaanotto Kangasniemellä

Kangasniemen kunnalle esitettiin Mikkelin vastaanottokeskuksesta 22.3.2022 pyyntö kalustaa kunnan vuokra-asuntoja Ukrainasta sotaa pakenevia perheitä varten. Kunta voi maahanmuuttoviraston mallin mukaisesti tarjota majoitusta kunnan osoittamissa kalustetuissa asunnoissa ja Kangasniemellä on ollut vahva tahtotila auttaa hädänalaisia perheitä heti sodan syttymisestä alkaen. Edellytyksenä majoitukselle on, että se on samantasoista asumista, kuin mitä kunta tarjoaisi omille kuntalaisilleen. Kunnalla on näin vastuu majoituksen laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Kaikki huoneistot Kangasniemellä on kalustettu niillä kalusteilla ja varusteilla, joita kuntalaiset ovat lahjoittaneet.

Haluamme kiittää lämpimästi teitä, jotka olette avokätisesti osallistuneet erilaisin lahjoituksin tähän projektiin. Lisäksi kiitämme Kangasniemen työpajan henkilökuntaa ja asiakkaita, kirjaston henkilökuntaa, TET-harjoittelijoita ja kaikkia niitä vapaaehtoisia, jotka olitte tekemässä tätä tärkeää työtä kanssamme. Jokaisen työpanos on ollut todella tärkeä. Lisäksi haluamme kiittää paikallisia yrittäjiä ja heidän kauttaan saatua talkooväkeä, joiden työpanos asuntojen kunnostuksessa on ollut merkittävä.

Kangasniemelle on nyt perustettu Mikkelin vastaanottokeskuksen sivutoimipiste, jonka henkilökunta jatkaa pakolaisten kotouttamistyötä. Työ jatkuu siis edelleen. Paikallinen Suomen Punainen Risti toimii tiiviissä yhteistyössä Kangasniemen vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa. He tiedottavat jatkossa mahdollisista tulevista keräyksistä tai muista kotouttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Vastaanottokeskus Kangasniemen sivutoimipiste palvelee maanantaista perjantaihin klo 8-16 numerossa 044 533 4785.

Suuret kiitokset ihan jokaiselle tähän projektiin osallistuneelle. On ollut hienoa huomata, miten kangasniemeläiset ovat yksituumaisesti ja pyyteettömästi auttaneet sotaa paenneita.

Kangasniemellä 18.5.2022

Kangasniemen kunta